Spring til indhold

Hensigtserklæring underskrevet: Naturen prioriteres

PRESSEMEDDELELSE | Hensigtserklæring for fælles spildevandsprojekt i Holbæk og Odsherred Kommune blev i dag underskrevet af de to borgmestre. Naturen bliver den store vinder.
13.05.2019

Spildevandssamarbejdet mellem de to kommuner samt Odsherred Forsyning og FORS lægger op til at undersøge potentialer og muligheder i at lave fælles spildevandshåndtering.

Det er nemlig et fælles ønske at reducere i udledningen af næringsstoffer til Isefjord, at forbedre spildevandsrensningen og skabe rekreative muligheder og naturoplevelser med vådområder i Odsherred Kommune.

”I Holbæk og Odsherred kommuner vil vi den grønne omstilling, og vi tager derfor ansvar for en grøn og bæredygtig udvikling. Indsatsen for en grøn og bæredygtig fremtid skal prioriteres, og det gør vi blandt andet ved et indgå i et tværkommunalt spildevandsprojekt. Naturen bliver den store vinder med en markant bedre vandkvalitet i både Isefjord og Holbæk Fjord,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Et projekt med stor miljøgevinst og potentiale

Isefjord er et stort, men også et sårbart, vandområde. Kommunerne omkring Isefjord er forpligtede til at arbejde for, at miljømålsætningerne for vandmiljøet i Holbæk Fjord og Isefjord bliver opnået. I dag udleder Holbæk og Odsherred kommuner store mængder af næringsstoffer til fjorden, og der er behov for at intensivere miljøindsatsen gennem investeringer i nye og bedre renseløsninger.

”Det samarbejde, vi nu indgår i sammen med Holbæk Kommune, harmonerer særdeles godt med vores spildevandsplan for et renere vandmiljø i Isefjorden til glæde for naturen og dermed for os alle, og vi ser frem til ved fælles indsats at kunne reducere udledningen af næringsstoffer. Vi er i Odsherred Kommune i forvejen i gang med en langsigtet plan for kloakering af sommerhusområderne, hvor de lavest liggende områder har førsteprioritet. Med dette nye samarbejde vil vi kunne sætte yderligere skub på en positiv udvikling i den rigtige retning for miljøet,” siger borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune.

Hensigtserklæring for fælles spildevandsprojektFeedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin