Spring til indhold

Lukning af Kikhøj ankes ikke

PRESSEMEDDELELSE | Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde onsdag aften ikke at anke Socialtilsyn Hovedstadens afgørelse om at tilbagekalde godkendelsen af bo- og aflastningstilbuddet Kikhøj i Holbæk.
15.08.2019

Tilbuddet har gennem en længere periode været præget af udfordringer. Det gælder både i forhold til medarbejdernes uddannelsesniveau, implementering af faglige tilgange og metoder, fysiske rammer, ledelse og økonomi.

Socialtilsyn Hovedstaden har derfor besluttet at tilbagekalde godkendelsen af Kikhøj.

”Det er aldrig sjovt, når noget skal lukkes. Specielt ikke for de beboere og medarbejdere, der er på Kikhøj. Nu er det vigtigste for os, at de bliver mindst muligt påvirkede af denne sag, og at vi finder den bedst mulige fremtidsløsning for dem. Men vi må også tage konsekvensen af socialtilsynets kritik, som vi i øvrigt er enige i. Derfor ønsker vi ikke at anke socialtilsynets afgørelse,” fortæller Bente Röttig, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Socialudvalget.

Redningsplan tidligere iværksat

I starten af 2019 blev en redningsplan for at få Kikhøj tilbage på rette spor iværksat. Men i den aktuelle situation kan det dog konstateres, at det vil kræve en uforholdsmæssig stor økonomisk investering, da udfordringerne siden foråret er blevet større. Derfor er en lukning af tilbuddet den rette beslutning.

”I forbindelse med, at Holbæk Kommune har ønsket at udvikle det faglige niveau og opgradere de fysiske rammer på Kikhøj, har vi dog også selv konstateret, at forholdene på Kikhøj samlet set er kritisable. Og sammenholdt med, at belægningen hen over sommeren er faldet yderligere, og at det er svært at rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere, så er en lukning af Kikhøj på alle parametre den rigtige beslutning, da grundlaget for at kunne drive tilbuddet videre på faglig og økonomisk forsvarlig vis ikke længere er til stede,” fortæller Julie Becher, der er chef for Læring og Trivsel, hvorunder Kikhøj hører.

Socialtilsyn Hovedstadens beslutning er med virkning fra den 30. november 2019. Inden da skal de tilbageværende fem beboere være fraflyttet tilbuddet. Det indebærer, at alle de kommuner, der har beboere på Kikhøj, skal finde et nyt egnet tilbud til de enkelte beboere og borgere i aflastning, og der skal aftales retningslinjer, som i videst muligt omfang sikrer, at de tilbageværende medarbejdere tilbydes andre ledige jobs i Holbæk Kommune.

Kikhøj er et bo- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge med autisme, ADHD, hjerneskader, svær epilepsi og hyperaktiv adfærd.Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin