Spring til indhold

Kommunale arbejdspladser til lokalområderne

PRESSEMEDDELELSE | Økonomiudvalget har med et flertal på deres møde onsdag besluttet at sætte gang i processen med at flytte kommunale arbejdspladser udenfor Holbæk by.
16.01.2019

Et stort flertal i økonomiudvalget står bag beslutningen om at sætte gang i en proces, der i første omgang skal afdække mulighederne og konsekvenserne ved at flytte eksisterende kommunale arbejdspladser. I første omgang er der fokus på at flytte dem til Jyderup.

”I ’Jyderup Handleplan’ er der blandt andet et ønske om at få flere kommunale arbejdspladser ind i eksisterende kommunale ejendomme. Det vil vi fra politisk side meget gerne efterleve. Derfor var der også stor opbakning til, at vi nu kan sætte gang i denne proces, så vi kan fortsætte udviklingen af vores lokalområder, hvor vi i Jyderup fx har det gamle rådhus på Skarridsøgade 37 liggende med en del tomme lokaler. Det vil være en oplagt lokation at benytte til kommunale arbejdspladser. Jeg ser frem til den videre dialog med Lokalforum Jyderup og muligheden for at understøtte udviklingen lokalt,” fortæller borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

I efteråret 2018 drøftede kommunalbestyrelsen på sit efterårsseminar, hvordan Holbæk Kommune kan understøtte en indflytning af kommunale arbejdspladser udenfor Holbæk by. Derfor har administrationen således vurderet, hvilke kommunale funktioner der på den korte bane kan flyttes uden væsentlig påvirkning af effektivitet og synergier. Det vurderes, at det vil være muligt at flytte Socialtilsyn Øst, uden at det medfører et markant fald i effektivitet og produktivitet.

Den videre proces

For at sikre en afdækning af samtlige konsekvenser og perspektiver ved en evt. flytning, så igangsættes der en proces med involvering af medarbejderne i Socialtilsyn Øst.

”Inden vi overhovedet når frem til en beslutning, skal vi have en god dialog med medarbejderne. I februar vil sagen derfor komme til høring i hhv. det lokale MED-udvalg og Hovedudvalget. Kommunalbestyrelsen vil på deres møde i marts 2019 få præsenteret de afdækkede konsekvenser og perspektiver med henblik på at træffe endelig beslutning om en indflytning af Socialtilsyn Øst til Jyderup samt frigivelse af midler til at gennemføre renoveringen,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Hvis der træffes endelig beslutning om en indflytning, så forventes det, at ejendommen kan være renoveret og tilpasset ultimo 2. kvartal 2019, hvormed Socialtilsyn Øst forventes at kunne være indflyttet enten lige før eller efter sommerferien 2019.

Læs mere om Jyderup HandleplanFeedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin