Spring til indhold

Udtalelse om Jobcenter Holbæk

Udtalelse fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse om Jobcenter Holbæks beskæftigelsesindsats overfor de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet.
28.08.2019

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Udtalelse om Jobcenter Holbæk i forbindelse med kritik i sociale medier og omtale i pressen

Der har i den seneste tid været opslag på sociale medier og indslag og artikler i pressen, der har sået tvivl om Jobcenter Holbæks integritet og kompetencer omkring beskæftigelsesindsatsen for de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Administrationen har 27.8.2019 redegjort over for udvalget vedr. de kritikpunkter, der har været fremsat. På den baggrund har udvalget følgende udtalelse:

Jobcentret udmønter på tilfredsstillende vis de dele af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram af 2018, der omhandler borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det vil sige borgere, der har været på kontanthjælp i tre år eller mere.

Udvalget noterer med tilfredshed, at jobcentret har fokus på, at flere borgere i målgruppen:

  • Kommer i job på fuld tid eller deltid
    Kommer i virksomhedspraktikker
    Afklares til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Udvalget noterer desuden, at alle borgere i målgruppen modtager hyppige motiverende jobsamtaler, hvor blandt andet borgers vej mod job eller afklaring drøftes.

Jobcentret har over for udvalget redegjort for de kritikpunkter, der har været fremsat, herunder:

  • en anden aktør varetager både myndigheds-sagsbehandling og tilbud
    manglende besvarelser af aktindsigts-anmodninger
    at formuleringer i nogle borgeres Min Plan har kunnet misforstås.

Udvalget noterer sig, at det er fuldt lovligt, at en anden aktør varetager både myndigheds-sagsbehandling og tilbud. Udvalget er desuden tilfreds med jobcentrets redegørelse for, hvordan aktindsigter håndteres.

Jobcentret har haft en udfordring med, at der har været formuleringer i borgeres Min Plan, der har kunnet misforstås. Udvalget anerkender, at området er komplekst, men påpeger, at borgerne altid skal være bekendt med indhold og hensigt i borgers plan. Udvalget finder det meget beklageligt, at indholdet har givet anledning til forvirring hos borgere. Udvalget har pålagt jobcentret at rette op på beskrivelserne i Min Plan og har taget til efterretning, at jobcentret er i færd med dette.

Samtidig finder udvalget det dybt uacceptabelt, at navngivne medarbejdere fra Holbæk Kommune og samarbejdspartnere bliver hængt ud i de sociale medier.

På den baggrund er udvalget tilfreds med Jobcenter Holbæks udmøntning af Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram.

På udvalgets vegne

Lars Dinesen, Formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

 Feedback

Sidst opdateret

15.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin