Spring til indhold

Stærke fællesskaber for unge

PRESSEMEDDELELSE | Budget 2021 afsatte to millioner ekstra til de unge. Nu er pengene fordelt. De skal sikre mere arbejde på gadeplan samt flere stærke ungefællesskaber og aktiviteter
21.12.2020

I det netop godkendte budget for 2021-2024 aftalte en samlet kommunalbestyrelse at bruge to millioner kroner ekstra på de unge. Nu har Kommunalbestyrelsen godkendt den konkrete udmøntning af de ekstra penge.

”Det er fantastisk, at vi kan gøre noget ekstra for de unge fra næste år. Vi har fokus på at skabe nogle positive fællesskaber. Blandt andet styrker vi gadeplansarbejdet, vi skaber flere aktiviteter, og vi udvider åbningstiderne i vores klubtilbud på tværs af kommunen. Det er rigtig gode nyheder for de unge”, siger Lars Roost Dinesen, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsens fordeling af pengene betyder, at der går 950.000 kroner til en styrkelse af ungdomsklubbernes arbejde og ikke mindst gadeplansarbejdet.

”Det her betyder, at klubtilbuddene på tværs af kommunen kan holde mere åbent. Personligt er jeg rigtig glad for, at klubtilbuddet i Ladegårdsparken kan fortsætte som en konsekvens af udmøntningen. Samtidig styrker vi SSP og gadeplansarbejdet, ligesom der er fundet en fleksibel ordning, så kræfterne i klubberne også kan bruges på opsøgende arbejde i deres lokalområder”, siger Lars Roost Dinesen.

Herudover afsætter politikerne 750.000 kroner ekstra til ungdomsskolen. Det skal sikre flere aktiviteter og muligheden for at opbygge nogle spændende ungefællesskaber.

”Vi har en maritim historie og en skøn natur i Holbæk Kommune. Det er oplagt at skabe nogle gode fællesskaber omkring det. Derfor vil de ekstra penge blandt andet gå til en base på Filmtorvet i Holbæk, hvor mange unge samles i dag. Samtidig er vi inspireret af de positive erfaringer i sommer, hvor regeringen gav penge til sommeraktiviteter. Derfor vil en del af pengene også gå til sommeraktiviteter for de unge”, siger Lars Roost Dinesen.

De resterende 300.000 ud af de to millioner kroner vil gå til et samarbejdsprojekt, der arbejder for at få flere unge i boligsociale foreninger ind i sportsfællesskaber. Herudover er der penge til flere ferieaktiviteter og kommunikationen for at gøre de unge opmærksomme på mulighederne.

Sådan fordeles pengene

Ungdomsklubber

• Styrkelse af gadeplansarbejdet i SSP
• To åbningsaftner i ungdomsklubberne i Regstrup, Tølløse, Vipperød, Svinninge og Jyderup
• Tre åbningsaftner i klubberne i Agervang og Ladegårdsparken
• Fem åbningsaftener i Ungdomsklubcaféen i Vestergade
• Øget bemanding i åbningstimerne, hvilket vil øge nærvær og kvalitet.
• Prioritering af Lommepengeprojekt der vil øge fastholdelse af unge i god udvikling
• Ferieaktiviteter i udvalgte klubber

Årlig udgift i alt cirka 950.000 kroner

Ungdomsskolen

• Filmtorvet bliver i et samarbejde med bl.a. Sidesporet til en base, hvor medarbejdere kan understøtte et nyt ungefællesskab på stedet.
• UngHavn – i samarbejde med Kystliv Holbæk, Nationalmuseet og Holbæk Træskibslaug skal der skabes grundlag for et ungt maritimt fællesskab og fagligt miljø.
• Holbæks Grønne Lunge – penge til bl.a. ferieaktiviteter i forbindelse med den tidligere Naturskole. Pengene supplerer den faste bemanding på stedet, som også blev sikret med Budget 2021.
• Pulje til ungeintiativer – En pulje til aktuelle behov for aktivitet og fællesskaber.

Årlig udgift i alt cirka 750.000 kroner

Projekter og tiltag i Fritid og Forebyggelse

• Get2sport – fortsættelse af projekt i samarbejde med DIF, HBI og andre foreninger samt Fritid og Forebyggelse for at få unge fra boligsociale området ind i de etablerede sportsfællesskaber.
• Opprioritering af kommunikation, ferieaktiviteter m.v. - Vi styrker fokus på ferieaktiviteter og kommunikation

Årlig udgift i alt cirka 300.000 kronerFeedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin