Spring til indhold

Grønneparken ikke længere på listen over udsatte boligområder

PRESSEMEDDELELSE | Færre dømte bor i boligområdet Grønneparken i Holbæk, og flere er kommet i beskæftigelse. Den positive udvikling har torsdag resulteret i, at Grønneparken ikke længere er på den årlige liste over udsatte boligområder og parallelsamfund.
01.12.2022

Den seneste liste over udsatte boligområder og parallelsamfund, som Indenrigs- og Boligministeriet torsdag har offentliggjort, viser, at Grønneparken er strøget af listen.

Til forskel fra sidste år opfylder området ikke længere kriteriet om antallet af dømte. Det skyldes, at der blev dømt færre i 2020-2021 end i 2019, hvor der netop faldt ekstra mange domme ovenpå uroligheder i området. Samtidig skal det også bemærkes, at antallet af beboere i beskæftigelse er steget yderligere.

Målrettede indsatser har båret frugt

Borgmester i Holbæk Kommune, Christina Krzyrosiak Hansen, er glad for, at Grønneparken nu ikke længere skal betegnes som et udsat boligområde og parallelsamfund.

”Det er en dejlig nyhed, som betyder meget både for os som kommune og uden tvivl for beboerne i Grønneparken. Der er lagt et stort arbejde fra Det Boligsociale Team, politiets side og for kommunen i at nå hertil. Det gælder for blandt andet beskæftigelse og det kriminalpræventive arbejde. Det betaler sig, og de mange kræfter, der er blevet lagt i at forandre området, gør en positiv forskel. De indsatser skal vi fastholde og arbejde videre med, så vi kan gøre området endnu bedre at bo og leve i,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Nogle af indsatserne i Grønneparken:

 • Indsats for særligt udsatte beboere/ social viceværtsfunktion
 • Sundhedsfremmende tilbud
 • Socialt fremmende arrangementer, netværk & kulturelle aktiviteter
 • Samarbejde med SSP & politi m.m.
 • Tryghedsvandring/tryghedstiltag
 • Udvikling af samarbejder og koordinering ml. flere aktører
 • Uddannelsesvejledning
 • Aktiviteter til fremme af børns skolegang
 • Opsøgende børne- og ungearbejde
 • Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats
 • Arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede aktiviteter

Fakta

Fem boligområder er i alt røget af listen over udsatte boligområder i 2022. Det drejer sig om Grønneparken i Holbæk Kommune, Houlkærvænget i Viborg Kommune samt Aldersrogade, Tingbjerg/Utterslevhuse, samt Stærevej mv. i Københavns Kommune.

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ved et parallelsamfund forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.
 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.


Feedback

Sidst opdateret

24.01.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin