Spring til indhold

Move-metoden gør flere unge stoffri

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune er én ud af ni kommuner, som i perioden 2012 – 2018 har anvendt metodeprogrammet MOVE til behandling af unge stofmisbrugere. Resultaterne er så gode, at kommunen vælger at fortsætte med metoden.
30.03.2019

Holbæk Kommune er én ud af ni kommuner, som i perioden 2012 – 2018 har anvendt metodeprogrammet MOVE til behandling af unge stofmisbrugere. Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Resultaterne er så gode, at kommunen vælger at fortsætte med metoden. Dog vil man ikke automatisk inddrage brugen af gavekort i behandlingstilbuddet. 

Stram struktur gør en forskel

Hos Rusmiddelcenteret i Holbæk fortæller leder af Rusmiddelcenteret, Katrine Linneboe, at metodeprogrammet har været og er et kæmpe fagligt løft. ”Det gælder både terapeutisk, men også strukturelt. Vores arbejde er nu sat ind i en stram struktur, der giver os et bedre udgangspunkt som behandlere. Vi har fået nogle redskaber f.eks. ung-map. Det er et udredningsværktøj, som er med til at nuancere vores behandling og behandlingsplaner. Metodeprogrammet har gjort os bedre til at forberede samtalerne med de unge. Og vi er også blevet bedre til at efterbehandle de data, vi får i forbindelse med samtalerne.” fortæller hun og fortsætter: ”Vi er blevet overraskede over, hvor stor betydning den meget stringente ramme har fået for både de unge og behandlerne. Det har afgørende betydning for fastholdelsen og ikke mindst motivationen for den unge, som er i et behandlingsforløb.”, siger hun. 

Gavekort virker ikke på alle

I medierne har der især været fokus på MOVE-metodens brug af gavekort. En del af behandlingsforløbet er nemlig et gavekort på 200 kr., som den unge får ved hver anden samtale. Det kan veksles til en gave via en online gave-shop. For nogle unge har det haft en positiv effekt, for andre har det ikke haft nogen betydning. 

”For mig er det vigtigt at slå fast, at det strukturerede forløb er en gevinst for alle de unge, som har været i behandling, mens gavekortet er kun virker på nogle af de unge.”, fortæller Katrine Linneboe. Hun fortæller, at de lige nu er ved at se på, hvordan gavekortet skal indgå fremover.

Arbejder sammen med uddannelsesstederne

Ungebehandlingen i Holbæk Kommune har cirka 200 unge i behandling om året. Alle unge får tilbudt MOVE. Forløbene er længere, men færre unge vender tilbage i behandling. Så i det lange løb er det ressourcebesparende for både den unge og samfundet.

For at sikre en god rusmiddelbehandling for unge i Holbæk, er der et tæt samarbejde mellem rusmiddelcentret og kommunens uddannelsessteder. Ungebehandlerne er tilstede på uddannelsesstederne og udfører behandlingerne dér, til gavn for den unge, uddannelsesstedet og kommunen.

 

Flere unge bliver og forbliver stoffri

 

Socialstyrelsens evaluering af MOVE viser, at metoden fastholder de unge i behandlingen og øger andelen af gennemførte behandlingsforløb. Det ses ved, at:

 • De unge er gennemsnitligt i behandling i 6,8 måneder, inklusiv opfølgningsperioden. I anden almindelig behandling er den gennemsnitlige indskrivningslængde ca. 5,9 måneder
 • De unge har færre udeblivelser fra samtalerne, og 49 procent gennemfører primærbehandlingen
 • De unge har gennemsnitligt modtaget 11 samtaler, inklusiv samtaler i opfølgningsperioden. I anden almindelig behandling modtager de unge gennemsnitligt 5,2 samtaler.
 • MOVE nedbringer andelen af unge, der begår kriminalitet: Ved indskrivning i behandlingen har 20 procent af de unge været involveret i kriminalitet indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder efter har seks procent af de interviewede unge været involveret i kriminalitet inden for de sidste 30 dage
 • MOVE øger andelen af unge, der er i uddannelse: Ved indskrivning har 51 procent af de unge deltaget i uddannelsesaktiviteter indenfor de sidste 30 dage. Ni måneder efter indskrivning deltager 66 procent af de interviewede i uddannelsesaktiviteter.
 • MOVE reducerer opmærksomheds- og hyperaktivitetsproblemer hos de unge, og at deres trivsel er øget.
 • Den gode effekt af MOVE er i store træk fastholdt 21 måneder efter de unges indskrivning i behandling. 47 procent af de unge, der er interviewet 21 måneder efter indskrivning, er stoffrie.

Fakta om MOVE

MOVE blev tidligere kaldet MI/KAT-GO. Det er en ud af fire metoder, som blev afprøvet i ”Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet” i perioden 2014 – 2018 i ni danske kommuner.

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er "Kognitiv adfærdsterapi" og "Den motiverende samtale".

Desuden indeholder MOVE af seks faste elementer:

 • UngMap, som er et redskab til screening af unge, som begynder i behandling
 • På baggrund af UngMap formulerer den unge og behandleren en behandlingsplan med fælles accepterede mål for behandlingsforløbet
 • Trivsels- og effektmonitorering (TEM) består af spørgsmål, som behandleren stiller den unge ved hver samtale. TEM bliver brugt både som samtaleredskab og til at dokumentere effekten af behandlingen
 • Den unge får et gavekort på 200 kr. ved hver anden samtale. Behandleren og den unge taler om gavekortets betydning for at styrke den unges motivation og fastholdelse i behandlingen
 • Efter hver fjerde samtale får den unge en skriftlig status på, hvordan behandlingen gå.
 • Behandleren sender sms’er med en påmindelse om næste samtale.

Læs mere om MOVE og se evalueringsrapporten her.Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin