Spring til indhold

Nye øjne på kommunen

I sidste uge har 50 kandidatstuderende fra Roskilde Universitet fulgt 11 forskellige områder i Holbæk Kommune fra sidelinjen.
04.11.2019

De studerende fra Roskilde Universitet (RUC) fulgte bl.a. Holbæk Bibliotek, Holbæk Sundhedscenter, Ungebehandlingen, Integrationsindsatsen, Elevtjenesten og HR-afdelingen.

De studerende kommer fra faget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, og de har via kommunale tovholdere fulgt hverdagen, lavet interview med borgere og medarbejdere og set med nye øjne på den kommunale praksis. Formålet er at komme med nye input til, hvordan Holbæk Kommune kan højne sit fokus på sundhed i bred forstand. Og sundhed i bred forstand skal forstås som fx hvordan styrker vi børns kendskab til mad og fødevarer, hvad kan en styrkelse af fællesskab og sociale relationer betyde, hvordan man kan styrke misbrugeres motivation til at komme ud af deres misbrug, eller hvordan man kan styrke indsatsen mod stress i organisationen.

Med deres ’udefrakommende blikke’ har de studerende kigget på de eksisterende arbejdsgange, samarbejde, udfordringer i hverdagen og relationer mellem medarbejdere og borgere. Deres fokus har således været på dilemmaer, faglighed, optimering, borgerkontakt, arbejdskultur og sundhedsfremme.

Lærerige oplevelser

Mathilde Blauenfeldt Sørensen besøgte med sin studiegruppe Elevtjenesten, der er et tilbud til unge med vejledning om alt fra studier, misbrug og psykiske problemer, og som bl.a. findes på Stenhus Gymnasium og SOSU-skolen i Holbæk. Her fik gruppen snakket med både unge-guider, sygeplejersker og de unge selv. Og alt dette var en lærerig oplevelse.

"Det var fedt gennem interview at få indblik i de forskellige aktører i Elevtjenesten, og så de unge, der anvender den. Det var også spændende at blive klogere på, hvordan man i Holbæk Kommune har implementeret et tiltag fra Norge. Vores fokus og anbefalinger går på, at man arbejder mere med de unge, deres oplevelse af Elevtjenesten, og hvordan tingene ser ud fra deres perspektiv. Og så har det bare være meget interessant og lærerigt at se, hvordan tiltag sammenkobles gennem teori og praksis, og hvor komplekst det egentlig er at arbejde med kerneområder i en kommune," fortæller Mathilde Blauenfeldt Sørensen.

Onsdag eftermiddag var alle interesserede og involverede inviteret til Responsseminar på Søminestationen ved Holbæk, hvor de studerende fremlagde deres foreløbige observationer, undren og anbefalinger. Og spørgsmålet er nu, hvordan man internt i Holbæk Kommune vil arbejde videre med de studerendes input?

”De RUC-studerende kommer med andre øjne og med forskellige sundhedsfaglige baggrunde og kigger på os fra andre vinkler end der, hvor vi oftest selv ser. I samarbejde med dem har vi kigget på og identificeret en mulig brobygning mellem sportsbyen og sundhedscentret til glæde for borgerne. De studerende er derfor kommet med flere iagttagelser og konstruktive forbedringsidéer, som vi nu skal kigge på, om og hvordan vi kan få udbytte af. Flere af dem ligger lige til højrebenet. Andre skal vi kigge nærmere på. Så alt i alt synes jeg, at det har stor værdi for os, at vi har dette samarbejde med universitet,” fortæller Line Reffelt Jørgensen, der er fysioterapeut ved Holbæk Kommunes Sundhedscenter.

Samarbejde til glæde for alle

Samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Holbæk Kommune, der løber af stablen for fjerde år i træk, er således en stor gevinst for begge parter. Holbæk Kommune bliver inspireret udefra og får styrket sin faglighed ved systematisk at samarbejde med et universitet. Ofte vælger flere studerende at skrive deres speciale i tilknytning til Holbæk Kommune, og alt dette har stor værdi for kommunen.

”Det er fantastisk for Holbæk Kommune, at vi får en unik chance for at få andre øjne på kommunen. De kandidatstuderendes tilgang, iagttagelser og refleksioner er voldsomt interessante, da de lynhurtigt fanger essensen. Og det giver os mulighed for at stille spørgsmål til vores egen måde at gøre tingene på og dermed udfordre vores selvforståelse. Så samarbejdet med Roskilde Universitet ser jeg som en win-win for alle involverede,” fortæller Lars Dinesen, der er kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

Ved Roskilde Universitet er man også meget glade for samarbejdet, der bidrager til at ruste deres studerende til den ’virkelighed’, der venter dem inden længe, og som styrker koblingen mellem teori og praktik.

”RUC har igennem 4 år haft et fortrinligt samarbejde med Holbæk Kommune omkring sundhedsfremme i praksis, og hvilke betingelser der er herfor. De studerende får en uvurderlig førstehånds-erfaring i, hvordan forvaltning og medarbejdere sammen håndterer sundhedsfremme indsatsen under politisk ledelse: Både overfor forskellige borgere og i vidt forskellige sammenhænge. De får et modspil til, hvad de ellers kun måtte lære fra bøger og oplæg,” fortæller Jesper Holm, der er cand.techn.soc. og lektor ved Roskilde Universitet.Feedback

Sidst opdateret

04.05.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin