Spring til indhold

Livet vender så småt tilbage på ældre- og sundhedsområdet

PRESSEMEDDELELSE | Efter en nedlukning i marts af mange funktioner på ældre- og sundhedsområdet i Holbæk Kommune er en del af dem ved at være gradvist genåbnet til glæde for beboere, pårørende, brugere og medarbejdere.
04.06.2020

Selvom mange af funktionerne gradvist er åbne igen, er det dog alligevel under andre rammer end for godt tre måneder siden. COVID-19 har gjort, at blandt andet genoptræning i Sundhedscentret, pårørendes besøg på plejecentre og aktiviteter i dagcentre foregår efter nye forskrifter og retningslinjer.

”Der er ingen tvivl om, at dette er og specielt har været en svær tid for alle. Den menneskelige kontakt i det daglige er vigtig for os alle. Specielt på ældre- og sundhedsområdet har det været et stort afsavn. Heldigvis er vi så småt i gang med genåbning af mange funktioner, så flere og flere har mulighed for at mødes fysisk,” fortæller Steen Klink, som er formand for Udvalget for Ældre og Sundhed, der samtidig sender en stor tak til alle medarbejdere for at have ydet en prisværdig indsats de seneste måneder.

Steen Klink tilføjer, at det trods alt også har givet nogle lærerige erfaringer hos bl.a. Sundhedscentret:

”Hos Sundhedscentret er det selvfølgelig mest optimalt, at borgere og medarbejdere kan mødes, når det fx gælder genoptræning, sundhedssamtaler og undervisningstilbud. Så alle er glade for, at det igen kan lade sig gøre. Men mens nedlukningen har stået på, så har medarbejderne høstet nogle gode erfaringer med virtuelle, teknologiske løsninger, som jeg forventer vil blive en del af Sundhedscentrets fremadrettede tilbud.”

Caféer, Aktive Centre og Toppen genåbner også

Udvalget for Ældre og Sundhed besluttede på deres møde d. 4. juni, at caféer kan genåbne fra mandag d. 15. juni, og at udendørs aktiviteter i Aktive Centre samt hos Toppen på Stenhusbakken i Holbæk, der er for borgere med mildere demens og begyndende hukommelsesproblemer, kan genåbne fra mandag d. 8. juni.

”Situationen med COVID-19 har naturligt påvirket aktiviteterne i både caféerne, på de Aktive Centre og hos Toppen, der har været lukket ned. En rundspørge hos brugerrådene for de Aktive Centre har vist, at 11 ud af de 13 centre ikke ønsker at starte op med indendørs aktiviteter før til september. Så det venter vi med at åbne op for. Derfor er det kun udendørs aktiviteter, der kan genåbne allerede fra mandag d. 8. juni. Her vil myndighedernes generelle retningslinjer for at forebygge smittespredning, herunder krav om forsamlinger, afstand og hygiejne, også gælde i forhold til genåbning af udendørs aktiviteter,” fortæller Steen Klink.

Retningslinjer for genåbning af caféer

Caféerne kan genåbne fra mandag d. 15. juni på både hverdage og i weekender. For at efterleve Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og forebyggelse af smittespredning vil en genåbning ske med restriktioner i forhold til fremmøde, aktiviteter og servering. Der vil være forskelle i aktiviteterne baseret på de fysiske rammer og muligheder, der er i de enkelte centre. Følgende retningslinjer gælder for genåbning af caféer:

  • Ved symptomer på COVID-19 må man ikke møde i caféen.
  • Der skal foretages håndhygiejne med håndvask og håndsprit inden indgang i caféen.
  • Maden skal forudbestilles som vanligt – minimum 5 dage før, og bestilt mad skal afmeldes 3 dage før.
  • Begrænset antal gæster ad gangen. Antallet følger myndighedernes retningslinjer for forsamlinger – aktuelt 10 ad gangen.
  • Gæsterne inddeles i faste hold, der spiser forskudt af hinanden, så det er de samme gæster, der indtager måltidet sammen.
  • Overstiger antallet af gæster flere end retningslinjerne giver mulighed for, tilbydes der mulighed for at afhente sit måltid som take away.
  • Der er ingen selvbetjening, og maden er portionsanrettet.
  • Ingen selvbetjening m. service, bestik, servietter, mælk osv.
  • Lokalerne rengøres en gang dagligt, inden caféen åbner og mellem de to hold.


Feedback

Sidst opdateret

05.06.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin