Spring til indhold

Nu kan du bestille en flextur i Rejseplanen

Som et forsøg er flextur nu blevet en del af Rejseplanen i bl.a. Holbæk Kommune. Det betyder, at du kan bestille en flextur i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker din rejse, eller når bus og tog ikke rækker hele vejen. Ordningen er for alle.
04.10.2018

Det er vigtigt for borgerne, at kunne komme frit omkring overalt på Sjælland. Men det er ikke altid, at bus og tog dækker til sommerhuset eller rækker hele vejen til gården. For at give mere kollektiv transport der, hvor der ikke kører så mange busser og tog, gennemfører Movia i samarbejde med Sorø, Holbæk og Næstved kommuner et forsøg, hvor flextur kan findes i Rejseplanen. Kalundborg og Roskilde kommuner har siden foråret deltaget i det samme forsøg.

I Holbæk Kommune vil du blive tilbudt flextur i Rejseplanen, hvis bus og tog ikke dækker hele rejsen. Flexturen starter ved havelågen og kører dig til et udvalgt skiftested, hvor du nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt. Det er Rejseplanen, der sørger for at kombinere flextur, bus og tog, så du får den mest optimale rejse. Og i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, tilbydes flextur hele vejen. Flexturen koster kr. 24,- uafhængigt af rejsens længde med flextur, som dog typisk vil være under 10 km. Du betaler med betalingskort, når du bestiller turen. Herudover kommer køb af billet til din videre befordring med fx. bus eller tog.

Vil styrke lokalområderne

I Holbæk Kommune glæder John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø, sig over den nye mulighed.

”Kollektiv transport er vigtig for at binde en kommune sammen. Og det gælder, hvad enten det er for at komme i skole, på arbejde eller til mange af de forskellige kultur- og fritidstilbud rundt omkring. Gevinsten ved, at jeg i rejseplanen kan få et tilbud på den samlede rejse fra hjem til bestemmelsessted, er, at jeg nu ikke længere selv behøver at finde ud af, om der kører busser på landet i de perioder, som jeg netop har behov for. Rejseplanen undersøger dette og tilbyder flextur på de tidspunkter, hvor der ikke er anden kollektiv transport. Det vil helt klart være med til at styrke vores lokalområder, da det er nemmere at komme til og fra sin bopæl, end tilfældet er i dag,” fortæller John Harpøth.

Rejseplanen er en af danskernes foretrukne apps, og derfor arbejder Movia for, at borgere kan komme til at bestille en flextur via Rejseplanen i alle kommuner på Sjælland, der ønsker at tilbyde denne service. Det sikrer, at alle får et stoppested der, hvor de bor eller der, hvor de skal hen – også et stykke væk fra de store busruter eller togstationer. Det bringer den kollektive transport tættere på borgere og virksomheder på hele Sjælland og styrke mobiliteten.

Flextur i Rejseplanen appellerer til en ung målgruppe

Siden 1. marts 2018 har flextur i Rejseplanen kørt som forsøg i Kalundborg og Roskilde Kommuner. Erfaringerne herfra viser, at Flextur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end den almindelige flextur gør. Gennem den almindelige flextur ordning står borgere fra 70 år og opefter for 65 pct. af turene, mens de 20-29-årige er den aldersgruppe, som står for de fleste ture i flextur i Rejseplanen.

Fra 1. marts til og med august 2018 blev der bestilt 96 ture med flextur i Rejseplanen i Roskilde og Kalundborg Kommuner. Det svarer til otte ture i gennemsnit pr. måned pr. kommuneFeedback

Sidst opdateret

05.10.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin