Spring til indhold

Kalundborgvej ensrettes i sommerferien

En renovering af asfaltbelægningen på en del af Kalundborgvej i Holbæk vil ske i perioden den 2. juli - 10. august 2018, og det medfører en ensretning under anlægsarbejdet.
13.06.2018

En renovering af asfaltbelægningen på en del af Kalundborgvej er planlagt i perioden den 2. juli - 10. august 2018. Perioden er valgt, da det vil genere trafikken mindst muligt grundet skolernes sommerferie. Arbejdet kommer til at foregå på strækningen mellem Nordvestvej og Valdemar Sejrsvej. Der bliver opsat infoskilte ca. en uge før som varsling på vejarbejdet.

Der bliver tale om en større operation, hvor der sker en optagning af kantsten langs den røde asfalt på strækningen, samt efterfyldning. Herefter skal der planfræses på både kørebaneareal og parkeringsbåse, hvorefter der udlægges nyt asfaltslidlag.

Operationen deles i to etaper, hvor en kørebane inddrages ad gangen. Derfor er der i begge etaper en ensretning af al trafik ind mod Holbæk på strækningen. Trafikken spærres således i vestgående retning i hele perioden. Her anbefales det at bruge Valdemar Sejrsvej og Omfartsvejen til omkørsel.

Holbæk Kommune beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne. Information om, hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken, kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.Feedback

Sidst opdateret

13.06.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin