Spring til indhold

Vejarbejde på Frejasvej, Stenhusvej og Munkholmvej

I de kommende uger vil der være vejarbejde på Frejasvej, Stenhusvej og Munkholmvej, der vil berøre trafikken.
21.11.2018

Vejarbejdet vil komme til at foregå i følgende tidsrum.

Frejasvej mandag og tirsdag i uge 48 2018

Mandag d. 26. nov. og tirsdag d. 27. nov. er Frejasvej spærret i dagtimerne grundet asfaltarbejde. Det gælder for strækningen fra Stenhusvej til og med Bauhaus. Her vil der være spærret for indkørsel/udkørsel fra Bilbyen og p-pladsen ved Megacentret.

Beboere på Bragesvej, Idunsvej og Trudsvej kan køre via Frejasvej og bagom Bauhaus og ud på Stenhusvej.

Stenhusvej mandag til fredag i uge 48 2018

Fra natten til mandag d. 26. nov. og den efterfølgende nat foretages fræsearbejde på strækningen fra rundkørslen til Frejasvej. Fra natten til torsdag d. 29. nov. og den efterfølgende nat lægges der slidlag på strækningen.

Al arbejde vil foregå i tidsrummet kl. 18-06.

Samtidig vil strækningen gennem hele perioden i tidsrummet kl. 18-06 være ensrettet i sydgående retning, altså fra rundkørslen mod Megacentret.

Busruterne 502/530/560 vil blive berørt af arbejdet, hvilket du kan holde dig opdateret omkring her www.dinoffentligetransport.dk/trafikinformation/koereplaner/kommende-aendringer/

Munkholmvej i uge 48 og 49 2018

Vejarbejdet vil berøre strækningen Sofiesminde Alle-Tjebberupvej.

Uge 48: Fra natten til onsdag d. 28. nov. og frem til natten til fredag d. 30. nov. foretages fræsearbejde på Munkholmvej. Arbejdet vil foregå i tidsrummet kl. 18-06.

Uge 49: I dagtimerne vil der være udlægning af slidlag. Trafikken på Munkholmvej vil blive signalreguleret. I den periode, hvor dette arbejde står på i uge 49, vil udkørsel/indkørsel ikke være muligt for følgende veje: Tjebberupvej, Oldvejen, Joachimshvilevej og Sofiesminde Alle (her er dog indkørsel mulig).

For alle vejarbejder gør det sig gældende, at vejrmæssige forhold kan forsinke arbejdet. Samtidig må der forventes støjgener ifm. fræsearbejdet.Feedback

Sidst opdateret

21.11.2018

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin