Spring til indhold

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2019 besluttet at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring i 4 uger.
17.09.2019

Med trafiksikkerhedsplanen ønsker Holbæk Kommune at fortsætte en systematisk indsats for at reducere uheld, og skabe tryghed for trafikanterne i kommunen. Der har i forbindelse med udarbejdelse af planen været stort fokus på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for specielt lette trafikanter og skolebørn.

Målsætningen i Trafiksikkerhedsplan 2020-2025, er at halvere antallet af dræbte og personskader i trafikken i 2025 i forhold til antallet i 2015. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion på 5 % pr. år.

Planen indeholder en rækker forslag til projekter til forbedring af trafiksikkerheden og reduktion af utryghed. Disse projekter omfatter steder og strækninger der er uheldsbelastede, eller udpeget som utrygge af lokalforum og/eller skoler og ungdomsuddannelser i kommunen.

Høring 

Forslaget er i høring fra den 17. september 2019 til den 20. oktober 2019

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen