Spring til indhold

Husk at beskære træer, buske og hække ud mod vejen

Sommeren er kommet. Det betyder også, at sæsonen for havearbejde for alvor går i gang. En af de ting, man som grundejer skal være opmærksom på, er beplantning ud mod vejen.
17.06.2020

Holbæk Kommune får jævnligt henvendelser fra borgere om beplantning, som er vokset ud over vejen. Det kan være generende, men det kan også være farligt. Hvis hækken er vokset ud over fortovet, bliver fodgængerne nødt til at gå ude på kørebanen. Nogle steder vokser buske og træer ud over kørebanen, så forbipasserende biler bliver nødt til at køre i den forkerte side af vejen.

Som grundejer skal du sørge for, at din hæk og dine træer eller buske ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. Det afhænger af, om du bor ved en offentlig vej eller en privat fællesvej, og om du bor i et byområde eller på landet.

Bymæssig bebyggelse:

Hvis du bor i bymæssig bebyggelse, skal du altid sørge for, at hække m.v. ikke vokser ud over vej, sti eller fortov. I byen gælder det uanset om du bor på en offentlig vej eller på en privat fællesvej.

Sommerhusområde:

Her gælder de samme regler som i byområde.

På landet:

Hvis du bor på landet skal du kun beskære hæk m.v., hvis du bor på en offentlig vej.

 

Husk at du altid kan bruge Giv et praj for at melde beskærings sager ind til os.

Vores sagsbehandling går hurtigst, hvis du sørger for en korrekt placering samt fotos.

 

På denne tegning kan du se, hvordan du skal beskære:

Hvis du er i tvivl om din forpligtelse, kan du se nærmere på kommunens hjemmeside:

http://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/grundejer-forpligtigelser/

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen