Spring til indhold

Godt år i P-service

I P-service (Parkeringsservice) bød 2020 på normal drift og meget få klager. Desuden tog parkeringsvagterne kommunens nye elcykler i brug og hjalp til, da Corona-situationen krævede ekstra personale i kommunens dagtilbud.
19.01.2021

I P-service (Parkeringsservice) bød 2020 på normal drift og meget få klager. Desuden tog parkeringsvagterne kommunens nye elcykler i brug og hjalp til, da Corona-situationen krævede ekstra personale i kommunens dagtilbud.

Over 4.000 afgifter og kun få klager

Mens 2019 var et svært år i kommunens P-service, bl.a. på grund af sygdom, så var 2020 et godt år. Ud af de i alt 4098 parkeringsafgifter, som blev uddelt, resulterede kun 12 af dem i officielle klagesager. Ud af de 12 endte to afgifter med at blive annulleret efter endt klagesagsbehandling. Den ene på grund af en mindre fejl, den anden på grund af konduite. (Konduite betyder, at der i den konkrete situation bliver foretaget en vurdering af, om der er forhold, som taler imod at pålægge parkeringsafgiften.)

Årsagen til de meget få klager er, ifølge Mette Bruun Pedersen, som er leder i afdelingen Trafik, Boliger og Risiko, at de allerfleste, som ringer og klager over en parkeringsafgift, accepterer den, når de får en fornuftig forklaring på, hvorfor de har fået den.

Med i det samlede billede af P-services arbejde det forgangne år hører også 135 såkaldt straks-annullerede afgifter. En straks-annulleret afgift er for eksempel, når bilisten ankommer inden parkeringsvagten har nået at placere afgiften i forruden. Her foretrækker parkeringsvagten ofte en god dialog og at køretøjet bliver flyttet, fremfor at give en parkeringsafgift. Desuden er parkeringsvagterne omhyggelige med at undlade at give en parkeringsafgift, når de vurderer, at en parkering er på vippen, forklarer Mette Bruun Pedersen.

På elcykel og i børnehave

2020 var også året, hvor P-vagterne tog kommunens nye elcykler i brug og på den måde tog del i den grønne omstilling i kommunen. Sideløbende med egne opgaver trådte P-service også til i foråret, da Corona-situationen betød, at kommunens dagtilbud manglede arbejdskraft. Her var en af p-vagterne midlertidig omplaceret, og hjalp til i et børnehus i Jyderup.

Corona-situationen spiller stadig en rolle for p-vagternes hverdag. I disse uger er de nemlig med til at sikre fremkommeligheden ved testcentrene.

Hvis du vil vide mere

Får du en parkeringsafgift, kan du altid ringe til kommunen og bede om en forklaring. Hvis du stadig synes, parkeringsafgiften er urimelig, skal du lave en skriftlig klage. 

Du kan læse mere om sagsbehandlingen og reglerne på holbaek.dk/parkering.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

12.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin