Spring til indhold

Signaloptimering på Valdemar Sejrsvej, 4300 Holbæk

Som følge af trafiksikkerhedsplanen, blev det besluttet at optimere og modernisere alle 6 lyskryds på Valdemar Sejrsvej. Der er på strækningen blevet konstateret hyppige kørsler for rødt lys, som har resulteret i flere uheld – og da Valdemar Sejrsvej er hovedindfaldsåre i Holbæk, har dette projekt været prioriteret højt hos Holbæk Kommune.
06.05.2021

For at optimere sikkerheden og sikre et bedre trafik flow, er der på strækningens installeret radarer i signalanlæggene til detektering af biler, og termiske kameraer til detektering af cyklister ved Jernbanepladsen og LC Worsøesvej.

Signalanlæggene er nu koordinerede og mere fleksible i forhold til de daglige trafikscenarier – og dermed mindskes risikoen for trafikpropper, og chancen for grøn bølge optimeres.
Trafiksignalerne er udstyret med 4 forskellige programmer med trafikstyrede programvalg og trådløs samordning. Moderniseringen gør det nu muligt at forudsige og tilpasse til forandringsscenarierne i den daglige trafik, og dermed skabe en mere behagelig og miljøvenlig rejse for byens borgere.

Under processen har der desuden været stor fokus på at øge tilgængeligheden for byens fodgængere, deriblandt blinde og svagtseende. Derfor har Holbæk Kommune afholdt et møde med vores rådgivere og Foreningen Af Danske DøvBlinde, for at høre nærmere om hvordan vi kan optimere forholdene ved fodgængerovergange, og hvad vi bør fokusere på for at højne sikkerheden og fremkommeligheden.

Mødet resulterede i nye akustiske fodgængertryk, som med både lyd og vibrationer indikerer hvorvidt der er grønt eller rødt i et lyskryds. De nye fodgængertryk vil også optimere trafikafviklingen og skabe hurtigere skifte mellem kørselsretningerne, da der kun registreres fodgængere når der er behov for det.

Grundet borgerhenvendelser under skiftet til de nye signaltider, har vi sammen med vores rådgivere gennemgået krydset ved Valdemar Sejrsvej og Jernbaneplads. Det er efterfølgende besluttet at give fodgængere og cykler grønt lys før bilerne fra Jernbaneplads, for at sikre at bilister ser fodgængerne og derved overholder deres vigepligt.

Vi beklager de eventuelle gener som der har været i forbindelse med optimeringen. Feedback

Sidst opdateret

11.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen