Spring til indhold

Hvordan er dine transportvaner i Holbæk Kommune?

PRESSEMEDDELELSE | En god mobilitet er vigtig for, at borgernes liv kan hænge sammen, og at virksomheder kan drive forretning. Holbæk Kommune arbejder på en plan, der på en klimavenlig måde skal forbedre mobiliteten i kommunen.
28.02.2022

For at kunne komme videre med udarbejdelsen af mobilitetsplanen vil kommunen derfor gerne kende mere til borgernes transportvaner. Den hastige vækst i Holbæk Kommune giver anledning til, at der tænkes mobilitet på nye måder, da planen nemlig skal medvirke til, at alle kan færdes til job, indkøb, uddannelse, fritidsaktiviteter, kulturelle oplevelser og meget andet på en klimavenlig, tryg, og effektiv måde.

”Mobilitetsplanen skal tage højde for fremtidige mobilitetsudfordringer og imødekomme udviklingen i de forskellige områder af kommunen, specielt den massive trafik ind og ud af Holbæk by. Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har lagt en ambitiøs grøn linje, og det er en klar målsætning for planen at finde de bedste, grønneste løsninger. Mobilitetsplanen skal danne en tydelig strategisk ramme for, hvordan vi arbejder med mobilitet i Holbæk Kommune. Formålet er at sikre, at vi vælger mobilitetsløsninger, der bidrager til en reduktion af CO2-udledningen, tilbyder en sund og tryg mulighed for alle, samt sikrer, at vi opnår og opretholder en effektiv transport i hele Holbæk Kommune,” fortæller Lars Qvist, der formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Brug for borgernes input

Borgere kan bidrage til Holbæk Kommunes nye mobilitetsplan, uanset om de transporterer sig på cykel, i bil, bus, tog, til fods eller på løbehjul m.v. Planen handler om transport af sig selv, af varer/gods og af hinanden. For det er en plan, der skal sikre, at vi på en klimavenlig måde kan komme frem.

”Lige nu kan borgere hjælpe os med deres meninger og erfaringer ved at besvare et spørgeskema om deres transportvaner. Dét at være mobil er en del af det moderne liv, og påvirker os alle. Som borgere tænker vi i mobilitet, når vi vælger arbejde, boliger og oplevelser. Samtidig skal vi som samfund indrette os efter de krav, som klima og miljø stiller til måden, som vi transporterer os på. Mobilitet handler derfor ikke blot om at bygge en ny vej eller indsætte en ny busrute. Mobilitet er at tænke på tværs af klima, transportformer, byplanlægning og hverdagens gøremål, hvilket vil stille krav til, at vi skal ændre vores adfærd,” fortæller Lars Qvist.

Link til spørgeskemaundersøgelse: https://deltag.holbaek.dk/da-DK/projects/mobilitetsplan (Det foregår i vores nye online dialogsystem. Ved at oprette dig som bruger på siden kan du løbende give din mening til kende og bidrage til en række projekter i kommunen og hjælpe os med at få størst mulig viden og finde de bedste løsninger).

Læs kommissorium for en grøn mobilitetsplan for Holbæk KommuneFeedback

Sidst opdateret

28.02.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin