Spring til indhold

Ændring af hastighed på Munkholmvej, 4300 Holbæk

For at øge trafiksikkerheden på strækningen ændres hastigheden på Munkholmvej. Dertil flyttes byzonetavlerne længere ud, så det stemmer overens med omgivelserne og imødekomme byudviklingen.
02.05.2023

I samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, er der for nyligt ændret lidt på skiltningen på Munkholmvej i Holbæk.

Byzonetavlerne på Munkholmvej vil blive flyttet ud til Tjepperupvej. Grundet de mange kryds og cykelstier på vejen, er det besluttet at sænke hastigheden fra 60km/t til 50km/t indenfor den nye byzone.

I forbindelse med det fremtidige arbejde med forlængelsen af Skagerakvej, er det besluttet at nedsætte hastigheden på Munkholmvej i forbindelse med byggepladsvejen, og hastigheden bliver derfor nedsat til at inkludere denne nye byggepladsvej.

Efter forlængelsen af Skagerakvej vil der være nye trafikforhold, hvor det er besluttet at 60km/t vil blive den fremtidige hastighed på Munkholmvej øst for forlængelsen af Skagerakvej og frem til byzonen ved Tjebberupvej.

Der er desværre sket fejl i leveringen af de bestilte skilte, og der har derfor været problemer med hastighedstavlerne udenfor byzonen, som forventes udbedret hurtigst muligt.

Ved spørgsmål til dette, kan vejogtrafik@holb.dk kontaktes.

 Feedback

Sidst opdateret

03.05.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen