Spring til indhold

Partnerskabsaftale med fokus på unge i erhvervsuddannelse forlænget

PRESSEMEDDELELSE | Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det er målet med partnerskabsaftalen, som netop er blevet forlænget efter onsdagens møde i Økonomiudvalget.
12.03.2021

Aftalen skal ses i lyset af, at vi som samfund faktisk har et stort behov for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Virksomhederne skriger på deres faglige viden og arbejdskraft rundt om i landet.

”Målet er, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og fuldfører til gavn for både dem selv og virksomhederne i Holbæk Kommune, som hungrer efter kvalificeret arbejdskraft. En erhvervsuddannelse vil derfor være et godt valg for mange af vores unge, da de med den i rygsækken har gode fremtidsudsigter. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har forlænget partnerskabet, så vi fortsat samler alle de gode kræfter om opgaven,” fortæller Lars Dinesen, formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse i Holbæk Kommune.

De gode kræfter, der er samlet i partnerskabsaftalen, er:

  • Holbæk Erhvervsforum
  • EUC Nordvestsjælland
  • DI Dansk Byggeri
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • FGU Nordvestsjælland (nyt medlem)
  • Holbæk Kommune

Vejledning, kendskab og praktikpladser

Aktiviteterne i handlingsplanen er rettet mod partnerskabets to hovedformål: Rekruttering til og fastholdelse af unge i erhvervsuddannelser. Her skal blandt andet fokus på vejledning af de unge før uddannelsesvalg og under selve uddannelsesforløbet, øget kendskab til erhvervsuddannelser og karrieremuligheder samt flere praktikpladser være de redskaber, der sikrer, at 28 pct. af en årgang vælger erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2023, og tilsvarende 30 pct. i 2025.

”Det er et ambitiøst mål, som vi i partnerskabet har sat os. Men med den forrige aftale har vi vist, at når alle kræfter arbejder for samme mål, så kan vi nå langt. For at nå denne målsætning fokuserer vi på aktiviteter, der retter sig mod at styrke samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Derudover vil der være indsatser, der er rettet mod at styrke vejledningen af den enkelte elev. Og sidst, men ikke mindst, vil der være aktiviteter, der øger kendskab til og viden om erhvervsuddannelserne hos elever, forældre og lærere. For helt konkret mangler forældre måske mere viden om erhvervsuddannelser, når de rådgiver deres børn om valg af uddannelse, og derfor fokuserer de på de gymnasiale uddannelser i stedet for. Derfor er det ét af de områder, hvor vi vil sætte ind,” fortæller Lars Dinesen, der også vil bruge årsagerne til frafald fra uddannelserne og fra praktikker til at styrke indsatsen om den enkelte unge under uddannelsesforløbet.

Hos medlemmerne i partnerskabsaftalen ser man frem til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Ikke mindst hos DI Dansk Byggeri der ser frem til at få flere uddannede unge ud i den anden ende af erhvervsuddannelserne:

"Jeg glæder mig over aftalen og samarbejdet, hvor jeg netop ser det tværfaglige samarbejde som vejen frem til at komme i mål. Ambitionerne er høje, men samtidig en nødvendighed, hvis vi skal sikre fortsat at kunne følge de vækstforventninger og krav, der er til fremtidens samfund. Nu handler det om at få indgået aftaler med nye lærlinge og at få uddannet de unge mennesker," fortæller Claus Sørensen.

Partnerskabsaftalen løber til december 2023.

Partnerskabets mål

1. Øget rekruttering til erhvervsuddannelserne

Flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse. Ambitionen er at nå i mål med erhvervsuddannelsesreformen, hvor 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen i 2020, og tilsvarende 30 pct. i 2025.

Undermål 1: Øge kendskab og viden
Øge forældres, læreres og unges viden om, motivation for og fokus på erhvervsuddannelserne.

Undermål 2: Styrke vejledning
Styrke vejledningen af de unge i Holbæk Kommune i forhold til at rådgive unge om karrieremulighederne ved valg af en erhvervsfaglig uddannelse.

Undermål 3 Samarbejde i fokus
Styrke virksomhedernes fokus på samarbejde med grundskolen og vice versa. Samarbejde med grundskolen er med til at motivere og vejlede eleverne i retning mod en erhvervsuddannelse.

2. Fastholdelse i erhvervsuddannelserne

Flere unge i Holbæk skal gennemføre en erhvervsuddannelse, så der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på EUC, som gennemfører deres uddannelse.

Undermål 2.1: Skabe praktikpladser
Stille praktikpladser til rådighed på virksomheder for unge under uddannelse på EUC-NVS, der har færdiggjort grundforløbet samt unge på FGU.

Undermål 2.2: Støtte de unges motivation
Understøtte unge, så de føler motivation og kan fastholde sig i uddannelsen.

Se handlingsplanen for 2021-2023Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin