Spring til indhold

Nyt projekt skal hjælpe tosprogede ordblinde

PRESSEMEDDELELSE | Egmont Fonden støtter ordblindeprojekt i Holbæk med 245.000 kroner, så flere tosprogede ordblinde kan blive fundet og hjulpet.
17.12.2019

Forskning viser, at tosprogede er underrepræsenterede blandt de børn, der bliver diagnosticeret som ordblinde i Danmark. Dette gør sig også gældende i Holbæk Kommune, hvor denne tendens ses på trods af en fast ordblindestrategi og -indsats.

Fagcenteret for Læring og Trivsel, LæseTek og Holbæk By Skole ønsker at tosprogede, ordblinde elever bliver diagnosticeret og hjulpet på lige fod med ikke-tosprogede elever. Det synes Egmont Fonden lyder som så god en idé, at de har bevilget 245.000 kroner til projektet. Pengene er en del af en større pulje fra Egmont Fonden, som kommuner og andre har haft mulighed for at søge, hvis de havde gode idéer til at løfte ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem og på den måde bidrage til, at endnu flere får en ungdomsuddannelse.

Helt konkret bliver projektet forankret på Absalonskolen og Bjergmarkskolen, Holbæk By Skole. Her er ca. en tredjedel af eleverne tosprogede.

”Holbæk Kommune er kommet med et ambitiøst bud på en helhedsorienteret indsats for en overset gruppe af ordblinde børn. Det er prisværdigt, at kommunen har valgt at udvikle indsatsen på en af de skoler, hvor der er flest tosprogede børn, som er ordblinde. Lykkes det at skabe positive resultater her, vil det være et stærkt udgangspunkt for at sprede metoderne til andre skoler,” siger Camilla Bjerre Damgaard, programchef i Egmont Fonden og ansvarlig for puljen med fokus på ordblinde børn og unge fra udfordrede hjem.

Elever udfordret på flere planer

"Udfordringen med tosprogede ordblinde er, at de ofte er dobbeltramt," fortæller Vibeke Pürschel Christensen fra LæseTek ved CSU Holbæk. Hun er læse- og teknologikonsulent og varetager kommunens læsekonsulentopgaver. Derudover er hun tovholder på projektet.

”Udover en ordblindediagnose kommer eleverne ofte fra hjem, hvor der er færre sproglige og skriftsproglige resurser, og børnene kan derfor have svært ved at få hjælp til lektier og læsning af deres forældre," fortæller hun.

Projektet, der kommer til at løbe over de næste to år, skal derfor handle om kompetenceudvikling af medarbejdere, så de bliver bedre i stand til at spotte de tosprogede ordblinde og understøtte dem i undervisningen. Derudover kommer der til at være en intensiv indsats for de tosprogede ordblinde, der bliver diagnosticeret, og endelig skal der også være forældrekursus samt et forløb, der undersøger, hvordan forældreinddragelsen generelt kan styrkes.

Kompetenceudvikling af lærerne er en vigtig del

På Bjergmarkskolen i Holbæk ser pædagogisk leder Pia Gabel projektet som en løftestang til at få endnu flere i uddannelse på sigt.

”Vi er optagede af, at alle børn uanset etnicitet og baggrund får lige muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Derfor skal alle elever have muligheden for at opnå kundskaber og strategier, der gør dem i stand til at tage en uddannelse og at kunne skabe sig en fremtid, som de kan være stolte af og glade for. Den ambition kan dette projekt hjælpe os med,” fortæller Pia Gabel, pædagogisk leder på Bjergmarkskolen og ansvarlig for projektet på Holbæk By Skole.

Men udviklingen vendes ikke over en nat, og selvom medarbejderne er fagligt kompetente, så kræver det nogle særlige kompetencer at løfte gruppen af tosprogede ordblinde fagligt.

”Det er væsentligt for os, at alle lærere får de rette værktøjer til at understøtte de tosprogede ordblinde, og således vil kompetenceudviklingen af lærere også give dem større succes i deres arbejde,” siger Pia Gabel.

Det er også ambitionen hos en af de lærere, der skal løfte projektet i praksis.

”Jeg håber på, at vi med indsatsen bliver i stand til at løfte vores tosprogede ordblinde endnu bedre, end vi gør nu,” fortæller Anita Søbjerg Mortensen, der er læsevejleder på Bjergmarkskolen.Feedback

Sidst opdateret

08.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin