Spring til indhold

Information om Ukraine

I Holbæk Kommune følger vi udviklingen i Ukraine tæt. På denne side har vi samlet relevant information til både dig, som gerne vil være frivillig eller stille en privat bolig til rådighed, og til de ukrainske statsborgere, der kommer til Danmark eller allerede befinder sig her i landet.

Som kommune har vi et ansvar og en forpligtigelse til at tage imod de flygtninge, som kommer til Danmark fra Ukraine.

Vi er derfor klar til at stille til egnede ejendomme til rådighed for indkvartering. 

Arbejdet med at tage imod flygtninge og fordele flygtningene er statens opgave, ikke kommunernes. Vi har således ikke indflydelse på antal eller lignende, der vil kunne komme til Holbæk Kommune.

Information til ukrainere

Information til ukrainske statsborgere / information for Ukranian citizens

Udlændingestyrelsen har oprettet en hjemmeside med information til ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark. Siden er både på dansk og engelsk.

The Danish Immigration Service has established an information site for Ukrainian citizens. The site is in Danish and English. Link below.

Udlændingestyrelsens hjemmeside for ukrainske statsborgere

Kriseinformation.dk

Myndighederne i Danmark har oprettet siden www.kriseinformation.dk, hvor du kan finde svar om indrejse, opholdstilladelse, asyl, FAQ, kontaktlister til myndigheder og NGO’er, nyheder om den danske indsats, oversigt over sanktioner, donationer mv.

Kriseinformation.dk - для громадян Данії та України
Більше інформації про в’їзд, дозвіл на проживання, захисток, часті питання, списки контактів органів влади та громадських організацій, новини про внесок Данії, огляд санкцій, пожертвування тощо (спільна вебсторінка органів влади)

Særlov for ukrainske flygtninge er vedtaget i Folketinget

Særloven, der skal hjælpe mennesker på flugt fra krigen i Ukraine, er netop blevet vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Den skal sikre, at ukrainerne ikke skal igennem det almindelige asylsystem, men kan få opholdstilladelse med det samme og dermed komme hurtigere ud og bo, arbejde og gå i skole i det danske samfund.

Hotline-nummerVi har oprettet en hotline, hvor du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål relateret til flygtninge fra Ukraine, opholdstilladelse, midlertidig indkvartering m.m.

Hotlinen kan kontaktes på telefon 72 36 50 50.

Åbningstider: Mandag-fredag, kl. 08.00-13.00.

Ukrainere, der kommer til DanmarkVi ved, at der allerede nu befinder sig en del ukrainere i landet, der er flygtet fra den forfærdelige situation, og flere er på vej bl.a. i busser.

For at vi som kommune kan hjælpe de ukrainere, der kommer til Danmark, med kost og logi, så kræver det, at de søger asyl.

Så har du fx hentet familiemedlemmer til Danmark fra Ukraine, og de i første omgang ikke ønsker at søge asyl, så skal du selv stå for udgifterne til kost og logi.

Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har grundet den særlige situation i Ukraine lavet en informationsside målrettet ukrainske statsborgere. Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse.

Indrejse i Danmark - visum, pas, opholdstilladelse

 • Visumfrit ophold: Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas (udstedt efter januar 2015) kan opholde sig visumfrit i Danmark i 90 dage.
 • Ophold med visum: Ukrainere med pas før denne dato skal have visum. Der kan søges om nødvisum ved grænsen til Danmark.
 • Asyl: Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive ansøgning om asyl i Danmark.

Læs mere hos Udlændingestyrelsen

 

Indkvartering og forsørgelse af ukrainske flygtningeVisumfrit ophold eller ophold på visum

Der er ikke noget krav til, hvor ukrainerne skal bo, hvis de opholder sig i Danmark på visumfrit/visumbesøg, og borgerne kan således opholde sig hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at de søger om asyl.

På nuværende tidspunkt kan Holbæk Kommune ikke kompensere private borgere for at stille bolig til rådighed. Vær opmærksom på, at privat indkvartering af tilrejsende sker på eget ansvar.

Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl

Ukrainere, som søger om asyl i Danmark, skal normalt bo på et asylcenter, mens deres ansøgning behandles. I visse tilfælde kan de dog også bo hos ægtefælle, venner eller familie. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingestyrelsen.

Ansvaret for indkvartering ligger hos Udlændingestyrelsen, men Holbæk Kommune hjælper med at tilvejebringe så mange boliger som muligt.

Forsørgelse

Ved visumfrit ophold eller ophold på visum: Som udgangspunkt må borgere fra Ukraine opholde sig i Danmark i op til 90 dage med og uden visum uden at søge om asyl. I denne periode har borgerne som udgangspunkt ikke ret til forsørgelse fra det offentlige.

Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl: Læs om forsørgelse, kontante ydelser, sundhedsbehandling m.m. på Ny i Danmark (Udlændingestyrelsen og SIRI).

Kost og logi, hvis du er privat indkvarteretEr du ukrainsk flygtning og indkvarteret privat i Holbæk Kommune, kan din logivært få udbetalt kost og logi. Pengene udbetales til din logivært. Kost og logi kan bestå af kost, logi, bleer og hygiejneartikler.

For at din logivært kan få udbetalt kost og logi, skal din logivært sende en mail til enkeltydelser@holb.dk med sine kontaktoplysninger. Så vil vi ringe til jer hurtigst muligt med et tidspunkt, hvor I kan møde op i Holbæk Kommunes Borgerservice, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Når I kommer til Borgerservice, skal du medbringe legitimation på dig og dine børn i form af pas, kørekort eller ID-kort i det omfang, du har.

For at din logivært kan modtage denne økonomisk støtte, skal han/hun udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring, samt oversigt med navn, fødselsdato og om muligt legitimationsnummer fra pas/kørekort/id på de personer, som der modtages støtte til.

Hvem kan få opholdstilladelseDu kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:

 • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
 • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
 • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter de ovennævnte betingelser i § 1.

Du er et nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er:

 • samlevende ægtefælle,
 • samlevende fast samlever,
 • ugift barn under 18 år, eller
 • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.

Du skal opholde dig i Danmark for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller uden for landet.

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven. Læs mere på nyidanmark.dk/ukraine.

Sådan søger du opholdstilladelsePå Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk/ukraine finder du en udførlig guide og ansøgningsskema til, hvordan du søger om opholdstilladelse.

Husk at bestille tid til at indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice (er placeret i Næstved, Odense, Aarhus og Aalborg).

Bemærk: Hvis du har børn, der søger sammen med dig, er det meget vigtigt, at børnene er med dig, når du møder op i Borgerservice og at du medbringer børnenes pas eller andre identitetspapirer.

Mens din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, vil du have mulighed for at blive indkvarteret på et asylcenter. Det er dog ikke et krav. Du kan også bo privat, hos familie eller venner.

Hvis du får opholdstilladelse efter særloven, vil Udlændingestyrelsen bestemme, hvilken kommune du skal bo i. Du har mulighed for i ansøgningsskemaet at tilkendegive dine ønsker til, hvor du vil bo. Hvis du i forvejen har en anden opholdstilladelse i Danmark, vil Udlændingestyrelsen ikke bestemme, hvor du skal bo.

Stil en privat bolig til rådighedVi kan få brug for din hjælp til indkvartering af de ukrainske flygtninge. Så hvis du ønsker at stille en bolig til rådighed, er du velkommen til at kontakte os på ukraine@holb.dk. Ønsker du at hjælpe som frivillig el.lign., så læs mere på 'Meld dig som frivillig'.

I mailen vedr. privat bolig må du give os følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Størrelse / kapacitet / inventar
 • Kontaktoplysninger
 • Evt. andre relevante oplysninger

Vi noterer din henvendelse, og du vil blive kontaktet, hvis der bliver behov for at gøre brug af din bolig.

Indskrivning til dagtilbud og skoleDet er muligt at indskrive ukrainske børn i dagtilbud og skole allerede nu. Børn mellem 0 og 5 år vil blive indskrevet i dagtilbud så tæt på bopælen, som muligt.

Skolebørn fra 0.-8. klasse vil blive indskrevet på Absalonskolen i Holbæk by i modtageklasser, og skolebørn i 9. og 10. klasse vil blive indskrevet på Holbæk 10. klassecenter i Holbæk by i udvidet modtagelsesklasse.

For mere information og indskrivning skal du kontakte kommunens koordinator for organisering og undervisning i dansk som andetsprog, Ann-Cherie Thulstrup på e-mail act@holb.dk eller på telefon 72 36 40 94.

Meld dig som frivilligMange borgere henvender sig og tilbyder deres hjælp til ukrainske flygtninge. Vi henviser derfor til, at spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i vores lokalområde. 

Læs mere og tilmeld dig til Røde Kors Holbæk

Hvis du vil høre mere om frivilligindsatsen i Holbæk Kommune, så kan du tage fat i aktivitetsleder for integration:

Helle Munk Nielsen, Røde Kors Holbæk
Telefon: 21 42 81 17
E-mail: holbaek.al.integration@rodekors.dk

Andre organisationer

Læs mere og tilmeld dig til Red Barnet

Læs mere og tilmeld dig til Røde Kors Parat

Læs mere og tilmeld dig hos Dansk Flygtningehjælp

Det er endnu for tidligt at sige, hvad de præcise behov er – og dermed hvilke opgaver, der skal løses. På den helt korte bane kan der være akutte frivilligopgaver, og snart vil der opstå frivilligopgaver relateret til integration i det danske samfund. Et eksempel kunne være rollen som venskabsperson eller familie, hvor frivillige matches med flygtninge. Her kan man hjælpe med praktiske spørgsmål, med at skabe netværk i lokalsamfundet og på sigt med at træne det danske sprog.

Indsamling af nødhjælp og støtteVi oplever i denne tid, at rigtig mange borgere ønsker at hjælpe. Det er fantastisk, hvad enten det drejer sig om tøj, penge eller mad.

Vi er ved at undersøge, hvor du som borger kan aflevere tøj m.m. lokalt (som kommune har vi desværre ikke mulighed for at afhente/modtage indsamlinger). Så snart vi ved mere om dette, vil vi opdatere med denne info.

I mellemtiden vil vi henvise til de mange humanitære organisationer, der har iværksat indsamlinger af forskellig karakter.

Her er et lille udpluk:

ADRA Danmark: https://www.ADRA.dk/katastrofe 
Bevar Ukraine: https://bevarukraine.dk/
Caritas: https://caritas.dk/hjaelpukraine/ 
Dansk Flygtningehjælp: https://help.drc.ngo/da/aktuelt-om-flygtninge/krig-og-katastrofer/ukraine-lige-nu/
Frelsens Hær: https://stot.frelsenshaer.dk/ukraine/ 
Læger uden Grænser: https://msf.dk/ukraine/  
Red Barnet: https://redbarnet.dk/ukraine 
Røde Kors: https://www.rodekors.dk/stoet/katastrofeberedskab 
SOS Børnebyerne: https://www.sosbornebyerne.dk/stot/byfadder-ukraine/ 
Unicef: https://www.unicef.dk/kampagne/ukraine/ 

Information fra myndigheder med flereHer finder du links til en række myndigheders hjemmesider, hvor det er muligt at finde yderligere relevant information.

Kæledyr fra UkraineVia nedenstående link kan du på Fødevarestyrelsens hjemmeside finde information om blandt andet mulighederne for personer i Ukraine for at medtage deres kæledyr, når de i al hast forlader Ukraine. Her findes også oplysninger for EU-borgere, som i al hast må returnere fra enten Ukraine eller Rusland med deres kæledyr.

Registrering af kæledyr

Mange ukrainere indrejser med deres kæledyr, og EU og Danmark anvender en særlig undtagelsesmulighed i forordning 2013/576, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU, herunder Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

Kæledyret skal dog hurtigst muligt registreres via en blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Gå til Fødevarestyrelsens hjemmeside

Flagning med ukrainsk flagI lyset af Ruslands invasion af Ukraine meddeler Justitsministeriet ekstraordinært tilladelse til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag i perioden til og med den 1. september 2022. 

Statslige myndigheder skal flage med Dannebrog på de officielle flagdage i perioden.

For veteraner og pårørendeUdviklingen i Ukraine kan påvirke og give behov for en snak eller anden hjælp.

Som veteran bør du derfor tale med dine pårørende eller en professionel – husk på at du ikke er alene, og at der er mulighed for at få hjælp.

Både veteraner og pårørende kan kontakte Veterancenterets døgntelefon på 72 81 97 00.

Familierne til børn af soldater, der er udsendt lige nu eller er i forhøjet beredskab, bør være særligt opmærksomme på deres reaktioner.Feedback

Sidst opdateret

09.05.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin

Mere information

Her finder du links til en række myndigheders hjemmesider, hvor det er muligt at finde yderligere relevant information.