Spring til indhold

Hvem kan få opholdstilladelse

Du kan få en midlertidig opholdstilladelse efter særlovens § 1, hvis du:

  • er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor du på tidspunktet for udrejsen havde bopæl,
  • den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, eller
  • er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt dig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Du kan få opholdstilladelse efter særlovens § 2, hvis du er et nært familiemedlem til en person, der har fået opholdstilladelse efter de ovennævnte betingelser i § 1.

Du er et nært familiemedlem til personen, der har fået opholdstilladelse efter § 1, hvis du er:

  • samlevende ægtefælle,
  • samlevende fast samlever,
  • ugift barn under 18 år, eller
  • øvrigt nært familiemedlem, som har boet sammen med og har været forsørget af personen.

Du skal opholde dig i Danmark for at kunne søge om opholdstilladelse efter § 1. Ansøgning om opholdstilladelse efter § 2 kan indgives i Danmark eller uden for landet.

Det er Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelser om opholdstilladelse efter særloven. Læs mere på nyidanmark.dk/ukraine.Feedback

Sidst opdateret

17.03.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin