Spring til indhold

Indkvartering og forsørgelse af ukrainske flygtninge

Visumfrit ophold eller ophold på visum

Der er ikke noget krav til, hvor ukrainerne skal bo, hvis de opholder sig i Danmark på visumfrit/visumbesøg, og borgerne kan således opholde sig hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at de søger om asyl.

På nuværende tidspunkt kan Holbæk Kommune ikke kompensere private borgere for at stille bolig til rådighed. Vær opmærksom på, at privat indkvartering af tilrejsende sker på eget ansvar.

Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl

Ukrainere, som søger om asyl i Danmark, skal normalt bo på et asylcenter, mens deres ansøgning behandles. I visse tilfælde kan de dog også bo hos ægtefælle, venner eller familie. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingestyrelsen.

Ansvaret for indkvartering ligger hos Udlændingestyrelsen, men Holbæk Kommune hjælper med at tilvejebringe så mange boliger som muligt.

Forsørgelse

Ved visumfrit ophold eller ophold på visum: Som udgangspunkt må borgere fra Ukraine opholde sig i Danmark i op til 90 dage med og uden visum uden at søge om asyl. I denne periode har borgerne som udgangspunkt ikke ret til forsørgelse fra det offentlige.

Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl: Læs om forsørgelse, kontante ydelser, sundhedsbehandling m.m. på Ny i Danmark (Udlændingestyrelsen og SIRI).Feedback

Sidst opdateret

17.03.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin