Spring til indhold

Meld dig som frivillig

Mange borgere henvender sig og tilbyder deres hjælp til ukrainske flygtninge. Vi henviser derfor til, at spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i vores lokalområde. 

Læs mere og tilmeld dig til Røde Kors Holbæk

Hvis du vil høre mere om frivilligindsatsen i Holbæk Kommune, så kan du tage fat i aktivitetsleder for integration:

Helle Munk Nielsen, Røde Kors Holbæk
Telefon: 21 42 81 17
E-mail: holbaek.al.integration@rodekors.dk

Andre organisationer

Læs mere og tilmeld dig til Red Barnet

Læs mere og tilmeld dig til Røde Kors Parat

Læs mere og tilmeld dig hos Dansk Flygtningehjælp

Det er endnu for tidligt at sige, hvad de præcise behov er – og dermed hvilke opgaver, der skal løses. På den helt korte bane kan der være akutte frivilligopgaver, og snart vil der opstå frivilligopgaver relateret til integration i det danske samfund. Et eksempel kunne være rollen som venskabsperson eller familie, hvor frivillige matches med flygtninge. Her kan man hjælpe med praktiske spørgsmål, med at skabe netværk i lokalsamfundet og på sigt med at træne det danske sprog.



Feedback

Sidst opdateret

12.08.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin