Spring til indhold

Borgerpanel

Indtil sommeren 2022 har vi haft et borgerpanel. Se her, hvad de har ment om forskellige emner.

I Holbæk Kommune tror vi på, at vi kan skabe de bedste muligheder og løsninger, når vi samarbejder. Derfor bestræber vi os på at være en stærk medspiller for borgere og virksomheder - og vi har et særligt fokus på at inddrage borgernes viden, ressourcer og oplevelser.

Hvis du vil bidrage, kan du melde dig til Holbæk Kommunes borgerpanel. Som medlem af borgerpanelet kommer du til at svare på elektroniske spørgeskemaer, hvor du skal tage stilling til en række emner. Borgerpanelet har tidligere forholdt sig til blandt andet kollektiv trafik, kommunikation og demokrati.  

De samlede resultater fra hver undersøgelse offentliggøres løbende i boksen her på siden. 

Kollektiv trafik 2015

Hvad er dit foretrukne transportmiddel? Hvad er baggrunden for, at du vælger noget til og noget andet fra? Og hvor godt kender du til tilbuddene i Holbæk Kommune? Se borgerpanelets svar på spørgsmålene om kollektiv trafik.

Highlights

Åbne kommentarer

Demokrati 2017

Borgerpanelet har i den niende undersøgelse taget temperaturen på, hvordan de oplever demokratiet i Holbæk Kommune. Du kan se resultaterne her.

I 2015 svarede borgerpanelet på spørgsmål om, hvordan de oplevede demokratiet i Holbæk Kommune. Nu er der blevet fulgt op på undersøgelsen med en ny.

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, se en sammenligning af undersøgelserne fra 2015 og 2017 og som noget nyt kan du se resultaterne i en onlineudgave, hvor du selv kan sortere besvarelserne på bl.a. lokalområder, alder med videre.

Figurrapport med alle resultater

Figurrapport med sammenligning af 2015 vs. 2017

Alle kommentarer til åbne spørgsmål

Online rapport med alle resultater

Holbæk by 2020

Borgerpanelet har i foråret 2020 givet deres mening om, hvordan de oplever Holbæk by og Holbæk havn. Der ses både på parkering, tryghed, handelsliv med videre.

Undersøgelsen blev gennemført i marts 2020, og er sendt til i alt 960 deltagere. Heraf har 687 besvaret hele undersøgelsen. Dette giver en samlet svarandel på 71%, hvilket er tilfredsstillende.


Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, og se de kommentarer deltagerne har skrevet. Du kan også se dagsordenspunktet fra Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af undersøgelsens resultater.

Figurrapport Holbæk by 2020

Figurrapport 2020 versus 2016

Alle kommentarer

Drøftelse af borgerpanelundersøgelsen 2020 i Udvalget for Klima og Miljø

Handicap og frivillighed 2020

Socialudvalget har i september 2020 gennemført en undersøgelse om ’handicap og frivillighed’ i Holbæk Kommunes borgerpanel.

Socialudvalget har i september 2020 gennemført en undersøgelse om ’handicap og frivillighed’ i Holbæk Kommunes borgerpanel. Temaerne for undersøgelsen er vilkår for borgere med handicap og om grænserne mellem kommunens og civilsamfundets ansvar på det sociale område (frivillighed).

Spørgeskemaet blev sendt til i alt 978 personer. Heraf har 526 svaret på alle spørgsmål, svarende til en gennemførselsprocent på 54. Det er en lavere svarprocent end den normale som ligger på ca. 70%, men sammenlignelig med en tilsvarende ”smal” undersøgelse fra 2016 om unges muligheder.

I figurrapporten er der en grafisk gengivelse af besvarelserne for hvert af undersøgelsens spørgsmål. Ud over besvarelser af undersøgelsens spørgsmål, har mange deltagere skrevet kommentarer til undersøgelsen. Disse er også samlet i en separat rapport.

Borgerpanelundersøgelsen - Handicap og frivillighed 2020

Alle kommentarer til undersøgelsenFeedback

Sidst opdateret

10.08.2023

Ansvarlig redaktør

Anders Lauritsen