Spring til indhold

Borgerpanel

Vi vil gerne blive klogere på, hvad du mener om en række emner. Hvordan oplever du eksempelvis, at lokaldemokratiet fungerer? Deltag i vores borgerpanel og kom med din mening.

I Holbæk Kommune tror vi på, at vi kan skabe de bedste muligheder og løsninger, når vi samarbejder. Derfor bestræber vi os på at være en stærk medspiller for borgere og virksomheder - og vi har et særligt fokus på at inddrage borgernes viden, ressourcer og oplevelser.

Hvis du vil bidrage, kan du melde dig til Holbæk Kommunes borgerpanel. Som medlem af borgerpanelet kommer du til at svare på elektroniske spørgeskemaer, hvor du skal tage stilling til en række emner. Borgerpanelet har tidligere forholdt sig til blandt andet kollektiv trafik, kommunikation og demokrati.  

De samlede resultater fra hver undersøgelse offentliggøres løbende i boksen her på siden. 

Tilmeld dig borgerpanelet her

Hvad er et elektronisk borgerpanel?

Det er ikke alle, der har tid til - eller mulighed for - at deltage i høringer og borgermøder, men ved hjælp af et elektronisk borgerpanel bliver det muligt for flere at give deres mening til kende.

Borgerpanelet bruges altså til at spørge en stor gruppe borgere om emner, som kommunalbestyrelsen gerne vil have et borgerperspektiv på. Det fungerer som en almindelig meningsmåling, blot er det de samme borgere, der bliver spurgt over flere gange.

Hvor tit er jeg med?

Når du er tilmeldt borgerpanelet, vil du cirka fire gange om året modtage en e-mail med invitation til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Det er helt frivilligt, om du vil være med til alle undersøgelser eller kun nogle af dem.

Når du deltager i borgerpanelet, kan du derudover blive inviteret til at deltage i en fokusgruppe. Her fortæller en mindre gruppe borgere om jeres holdning til et konkret emne. Du vil altid have muligheden for at sige "nej tak" til invitationen.

Fortrolighed

Holbæk Kommune garanterer dig fortrolighed i forhold til dine svar, og at de udelukkende bliver brugt i anonymiseret form i afrapporteringer.

Holbæk Kommune står for borgerpanelet i samarbejde med Rambøll Management Consulting A/S.

Dit navn, e-mailadresse og tilsvarende oplysninger, som du har oplyst i forbindelse med din tilmelding til borgerpanelet, vil ikke blive udleveret til andre, heller ikke internt i kommunen.

Deltagere

Alle borgere i Holbæk Kommune, på mindst 18 år, har mulighed for at melde sig til borgerpanelet. Det kræver blot, at du har en e-mailadresse.

Borgerpanelet repræsenterer begge køn, alder og forskellige geografiske områder i kommunen, og du vil derfor også blive spurgt om nogle baggrundsoplysninger, når du tilmelder dig borgerpanelet.

Medlemskabet er personligt. Hvis I er flere personer fra samme husstand, der ønsker at være medlem af borgerpanelet, skal hver enkelt melde sig til med sin egen e-mailadresse.

Det er frivilligt at deltage

Det er frivilligt at deltage i borgerpanelet og de enkelte borgerpanelundersøgelser.

Du kan til enhver tid blive slettet i borgerpanelet og/eller få slettet din besvarelse i en given spørgeskemaundersøgelse fra panelet.

Du har til enhver tid ret til at blive oplyst om, hvilke oplysninger der er registreret om dig i borgerpanelet. Du kan også til enhver tid kræve, at fejlagtige oplysninger bliver rettet.

Sådan bruges resultaterne

Resultaterne fra undersøgelserne sendes til alle deltagere og offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Resultaterne bliver brugt til at lodde stemningen blandt borgerne og tage deres stemmer i betragtning.

Det er fortsat kommunalbestyrelsen, der træffer politiske beslutninger, men borgerpanelet kan være med til at give politikerne viden og inspiration på områder, hvor det er vigtigt at kende borgernes opfattelse og holdning.

Ændring af oplysninger eller udmeldelse

Hvis du er medlem af borgerpanelet, er det vigtigt, at vi altid har din aktuelle e-mailadresse.

Hvis du har skiftet e-mail, er flyttet til et andet sted i kommunen eller ikke længere har hjemmeboende børn, kan du nemt opdatere dine baggrundsoplysninger i forbindelse med næste panelundersøgelse.

Der er ingen forpligtelser forbundet med at deltage, og du kan når som helst melde dig ud af panelet.

Du kan melde dig ud i forbindelse med næste panelundersøgelse eller ved at skrive til politik@holb.dk.

Demokrati 2017

Borgerpanelet har i den niende undersøgelse taget temperaturen på, hvordan de oplever demokratiet i Holbæk Kommune. Du kan se resultaterne her.

I 2015 svarede borgerpanelet på spørgsmål om, hvordan de oplevede demokratiet i Holbæk Kommune. Nu er der blevet fulgt op på undersøgelsen med en ny.

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, se en sammenligning af undersøgelserne fra 2015 og 2017 og som noget nyt kan du se resultaterne i en onlineudgave, hvor du selv kan sortere besvarelserne på bl.a. lokalområder, alder med videre.

Figurrapport med alle resultater

Figurrapport med sammenligning af 2015 vs. 2017

Alle kommentarer til åbne spørgsmål

Online rapport med alle resultater

Uddannelse 2018

Borgerpanelet har i den første undersøgelse i 2018, givet deres mening om, hvordan de ser på uddannelser og uddannelsesmuligheder i Holbæk Kommune.

Undersøgelsen blev gennemført som en mini-undersøgelse med færre spørgsmål end normalt. Den blev gennemført i starten af juni 2018 og sendt ud til 1011 borgere, hvoraf 675 gennemførte undersøgelsen. Det svarer til 67%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater og se de kommentarer, deltagerne har skrevet.

Figurrapport uden kommentarer

Alle kommentarer til åbne spørgsmål

Sundhed 2018

Borgerpanelet har i den anden undersøgelse i 2018 givet deres mening om, hvordan de ser på Holbæk Kommunes sundhedsindsatser og -prioriteringer samt kendskabet til eksisterende sundhedstilbud.

Undersøgelsen blev gennemført september 2018 og sendt ud til 1018 borgere, hvoraf 715 gennemførte undersøgelsen. Det svarer til 70%, hvilket er meget tilfredsstillende.

Herunder kan du læse undersøgelsens resultater og se de kommentarer, deltagerne har skrevet. Der er også mulighed for at se en online-version af resultaterne, hvor du selv kan sortere besvarelserne på aldersgruppe og by/boligområde.

Figurrapport med alle resultater

Online figurrapport

Åbne kommentarerFeedback

Sidst opdateret

08.06.2020

Ansvarlig redaktør

Vivi Wieslander

Har du en god ide?

Elektronisk borgerpanel i Holbæk Kommune

Har du et forslag til et emne, som du synes, borgerpanelet bør spørges om?


Send dit forslag til politik@holb.dk

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om borgerpanelet og dit medlemskab kan sendes via e-mail til politik@holb.dk.