Spring til indhold

Holbæk by 2020

Borgerpanelet har i foråret 2020 givet deres mening om, hvordan de oplever Holbæk by og Holbæk havn. Der ses både på parkering, tryghed, handelsliv med videre.

Undersøgelsen blev gennemført i marts 2020, og er sendt til i alt 960 deltagere. Heraf har 687 besvaret hele undersøgelsen. Dette giver en samlet svarandel på 71%, hvilket er tilfredsstillende.


Herunder kan du læse undersøgelsens resultater, og se de kommentarer deltagerne har skrevet. Du kan også se dagsordenspunktet fra Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af undersøgelsens resultater.

Figurrapport Holbæk by 2020

Figurrapport 2020 versus 2016

Alle kommentarer

Drøftelse af borgerpanelundersøgelsen 2020 i Udvalget for Klima og MiljøFeedback

Sidst opdateret

01.09.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin