Spring til indhold

Formål og Lovhjemmel

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at løse den myndighedsopgave, som er grunden til, at vi har personoplysningerne. Dine personoplysninger kan også blive behandlet til administrative formål. Det er fx når vi udformer statistikker, ledelsesinformation, blokadelister, brugerundersøgelser, regnskaber og budgetter.

Retsgrundlaget for vores behandlingen af personoplysninger er reglerne i databeskyttelseslovgivningen. Der er som udgangspunkt tale om følgende bestemmelser:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra f.
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse placering af statistik cookies er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 6, stk. 1, litra e.

Ifølge reglerne i databeskyttelseslovgivningen må vi som offentlig myndighed registrere og behandle personoplysninger, når det er nødvendigt og kun som led i vores arbejde som myndighed. Vi skal desuden opbevare sagens oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Det følger af de almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv.

 Feedback

Sidst opdateret

20.09.2022

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos