Spring til indhold

Hvor i Holbæk Kommune bruger vi dine personoplysninger?

Alle fagområder i Holbæk Kommune behandler personoplysninger i større eller mindre grad. Nedenfor kan du se, hvilke personoplysninger de enkelte fagområder behandler som led i deres arbejde.

Arbejdsmarked Uddannelse og Borgerservice

Adresser, ansættelsesforhold, biometri (fingeraftryk), cpr-nummer, ejerforhold, etnicitet, fagforening, familieforhold, forbrugsoplysninger, alle typer helbredsoplysninger, indkomstforhold, familieoplysninger, kontooplysninger, religiøs overbevisning, seksuel orientering, sociale forhold, straffeattester, straffedomme og lovovertrædelser, foto og video, uddannelse, CV, navne på enkeltmandsvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, som fremgår af Holbæk kommunes blokadelister.

For personoplysninger, der håndteres i Det fælles Datagrundlag (DFDG) gælder følgende link til styrelsen (STAR) (åbner i nyt vindue).

Læring og trivsel

Adresser, cpr-nummer, familieforhold, foto og video, etnicitet, helbred,
konto oplysninger, religiøs overbevisning og sociale forhold.

Kultur, Fritid og Ungeliv

Adresser, cpr-nummer, ejerforhold, forbrugsoplysninger, kontooplysninger, foto og video

Aktiv hele livet

Adresser, cpr-nummer, etnicitet, familieforhold, helbredsoplysninger, religiøs
overbevisning og sociale forhold.

Vækst og bæredygtighed

Adresser, cpr-nummer, ejerforhold, foto og video, GPS-lokationer, helbred,
matrikelnummer og registreringsnummer.

Stabene

Adresser, cpr-nummer, ejerforhold, indkomstforhold, kontooplysninger, ansættelsesforhold, fagforeningsoplysninger og helbredsoplysninger.

Social indsats og udvikling

Navn, adresse, cpr-nummer, væsentlige sociale oplysninger, økonomiske forhold, arbejdsmæssige forhold, familieforhold, strafbare forhold, helbredsoplysninger.

Ved konkret behov for sagen kan noteres seksuelle forhold eller seksuel orientering, race og etnicitet, religiøs og filosofisk overbevisning.

Socialtilsyn Øst

Adresser, ansættelsesforhold, cpr-nummer, ejerforhold, etnicitet, fagforening,
familieforhold, helbredsoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger, religiøs overbevisning, seksuel orientering, sociale forhold, straffeattester, oplysninger om sigtelser og lignende, uddannelse og CV.

Ledelsessekretariat og kommunikation

Navn, adresse, E-mail, Telefon nummer, CPR-nummer, IP-adresse, CookiesamtykkeFeedback

Sidst opdateret

05.09.2022

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos