Spring til indhold

Kategorier af personoplysninger

Som kommunal myndighed kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver:

Almindelige ikke fortrolige personoplysninger

Det er f.eks. oplysninger, som i forvejen er offentligt tilgængelige i tingbøger, på nettet og lignende. Det er bl.a. oplysninger som navn, navn på enkeltmandsvirksomhed, adresse og telefonnummer.

Almindelige fortrolige personoplysninger

Det er f.eks. oplysninger om:

  • sociale problemer, økonomiske forhold, familieforhold, ansøgninger og verserende sager
  • kost og institutionsbetegnelse i forbindelse med madudbringning, særlige ønsker om institutionstype, beliggenhed, tidspunkter mv. i forbindelse med ventelister til institutioner
  • eksamenskarakterer og bedømmelser, sygdomsperioder, begrundelse for fravær, særlige undervisningsforanstaltninger og dispensationer i forbindelse med undervisning

Følsomme personoplysninger

Det omfatter oplysninger om:

  • racemæssig eller etnisk oprindelse
  • politisk, religiøs og/eller filosofisk overbevisning
  • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • helbredsforhold, genetiske data og biometriske data
  • seksuelle forhold eller seksuel orientering


Feedback

Sidst opdateret

05.09.2022

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos