Spring til indhold

Privatlivspolitik for brugere med login i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune behandler personoplysninger om dig, i forbindelse med udstedelse af dit brugerlogin og kodeord til kommunens netværk. Holbæk Kommune behandler dine personoplysninger for at administrere vores netværk på en sikker og forsvarlig måde. 

Personoplysningerne indsamles hos dig ved udstedelse af brugerlogin i Holbæk Kommune. 

Retsgrundlaget for at behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Holbæk Kommunes lovformelige CVR-nummer er følgende: 29189447 

Kategorier af personoplysninger 
I forbindelse med ovenstående opgaver vil Holbæk Kommune behandle følgende personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger 
 • Navn, CPR-nummer, oplysninger om NemID/MitID 
 • Personoplysninger vedr. straffedomme, lovovertrædelser mv. 
  Kommunen indhenter straffeattest, hvor dette er relevant

Andre modtagere af dine oplysninger 
Holbæk Kommune udveksler ikke unødigt oplysninger. De oplysninger, som du har afgivet til Holbæk Kommune, udveksles kun i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at udføre brugeroprettelsen og –administrationen. 

Holbæk Kommune udveksler dit CPR-nummer og dine oplysninger om NemID/MitID med NemLog-in3, for at verificere din identitet ved brugeroprettelse, og for at beskytte din konto i den daglige brug. 

Forventede tidsfrister for sletning af personoplysninger 
Holbæk Kommune gemmer ovenstående informationer, så længe de er nødvendige for at overholde kontraktlige forpligtelser mellem bruger og Holbæk Kommune. Efter behandlingen ophører med at være nødvendig, opbevarer Holbæk Kommune oplysningerne i 5 år plus indeværende forretnings år. 

Dine rettigheder 
Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som Holbæk Kommune varetager. 

Disse omfatter: 

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger 
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger 
 • Ret til sletning af dine personoplysninger 
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger 
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 
 • Ret til dataportabilitet 

 

Ønsker du at indgive en konkret anmodning i henhold til dine rettigheder, skal du kontakte kommunen via Borger.dk eller Holbæk Kommunes hjemmeside.  

Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til datatilsynet. Dette kan gøres på datatilsynets hjemmeside: 

https://www.datatilsynet.dk/  


Dit ansvar for brug af login
 
Ved udlevering af elektroniske loginmidler (brugernavn, adgangskode, SoloID app, kodeviser ea) påtager du som modtagende bruger ansvar for login med dette loginmiddel, og godkender at du forstår nedenstående forudsætninger for udleveringen med gældende betingelser. 

Betingelser til ejeren af elektroniske loginmidler omfatter: 

 1. Du skal være særlig opmærksom på, at dine elektroniske loginmidler er strengt personlige.
 2. At du alene anvender dine elektroniske loginmidler i overensstemmelse med Holbæk Kommunes gældende sikkerhedspolitik og tilknyttede retningslinjer for IT-brugere. 
 3. At du ikke overdrager dine elektroniske loginmidler til andre. 
 4. At du giver fyldestgørende og korrekte svar på alle anmodninger om information i ansøgningsprocessen. 
 5. At du tager rimelige forholdsregler for at beskytte dine elektroniske loginmidler. 
 6. At du omgående anmoder om spærring, eller selv spærrer, dine elektroniske loginmidler i tilfælde af kompromittering eller mistanke om kompromittering af disse.
 7. At du omgående anmoder om fornyelse af dine elektroniske loginmidler, hvis indholdet af disse ikke længere er i overensstemmelse med de faktiske forhold. (for eksempel hvis du skifter navn) 

Spørgsmål til disse betingelser kan rettes til IT og Digitalisering, Holbæk Kommune.

Du kan kontakte os på telefon
Du kan skrive digitalt til os
Du kan sende et brev til - Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Att: It og Digitalisering

 Feedback

Sidst opdateret

07.03.2023

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin