Spring til indhold

Elev i Holbæk Kommune

Ønsker du at blive kontorelev, SOSU-elev eller pædagogisk assistentelev, kan du søge ind i Holbæk Kommune.

Uddannelsesteamet

Uddannelsesteamet ansætter samtlige elever på områderne SoSu, PA og kontor. Vi udvikler vejledningen, sikrer kvaliteten og støtter eleverne. Vores mission er at sikre dygtige medarbejdere til fremtidens velfærd.

Som elev er du altid tilknyttet en eller to medarbejdere fra uddannelsesteamet som har det overordnede ansvar for dit uddannelsesforløb. 

Har du spørgsmål, så kontakt os her  

Hvorfor blive elev i Holbæk Kommune?

Holbæk Kommune er stor – som elev får du cirka 4500 kollegaer. Vi arbejder sammen med borgere, foreninger og virksomheder for at skabe vækst og livskvalitet i Holbæk. Den tankegang går igen i vores elevuddannelser:

  • Som Pædagogisk assistentelev skaber du læring sammen med kollegaer, børn og forældre.
  • SoSu-eleven arbejder med borgeren og borgerens netværk for at fremme livsglæde og sundhed.
  • Kontoreleven finder løsninger sammen med borgerne i en smidig og effektiv sagsbehandling.

Vi vægter uddannelse højt. Det betyder at alle praktiksteder har vejledere der løbende holder sig opdateret på netop din uddannelse. Du har altid mulighed for en snak med din uddannelseskonsulent undervejs i din uddannelse.

Krav og forventninger

I Holbæk Kommune arbejder vi ud fra værdierne:

  • Tillid, retfærdighed og samarbejde
  • Dine kolleger skal kunne stole på dig, og du skal bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Ansvarlighed, faglighed og engagement
  • Du skal udvikle dig fagligt med fokus på borgerens behov

I Holbæk Kommune arbejder vi med fokus på kerneopgaven, for at gøre os til stærke medspillere for borgere, foreninger og virksomheder. Det betyder at du altid skal tænke på hvordan du skaber en forskel i borgerens liv.

Holbæk Kommune er en stor kommune, og som elev skal du være villig til møde i hele kommunen i praktikstedernes åbningstider. Vi har røgfri arbejdstid, dvs. at man aldrig må ryge i arbejdstiden, uanset hvor man befinder sig.

Du skal have bestået Grundforløb 2 eller færdiggøre det inden ansættelsen.
Hvis du har erfaring fra området, skal du vedlægge en Realkompetencevurdering.

Kontoruddannelsen

Som kontorelev bliver du uddannet indenfor områder som mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger, administration og sagsbehandling, økonomi.

Pædagogisk assistent (PA)

Som elev på hovedforløbet er du ansat i hele perioden. Vi finder praktiksted(er) til dig, og du får løn både i skole- og praktikperioder.

Social- og sundhedsuddannelserne

Kunne du tænke dig at blive social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, kan du læse mere om, hvad det kræver her.


Sidst opdateret

05.03.2020

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos