Spring til indhold

Ledige stillinger

På udkig efter nyt job? Her kan du læse, hvilke ledige stillinger vi har i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune søger en leder til Sygedagpengeindsatsen

Ansøgningsfrist 14-08-2020 23:59

Kan du skabe resultater i beskæftigelsesindsatsen?

I Holbæk Kommune er der bred politisk opbakning til en nyorientering af beskæftigelsesindsatsen og jobskabelsen. Vi skal derfor ændre vores opgaveportefølje i retning af en mere virksomhedsvendt og tidlig indsats i Kerneområdet Alle Kan Bidrage (AKBI), så flere borgere kan bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Til dette har vi brug for en afdelingsleder med stort drive, stærke faglige kompetencer på beskæftigelsesområdet og stor erfaring med personaleledelse, der kan, vil og tør løfte Holbæk Kommunes indsats for Sygedagpengeindsatsens borgere til nye højder.

Om jobbet
Sygedagpengeindsatsen i Holbæk Kommune er organiseret i henholdsvis en tidlig virksomhedsvendt indsats, der varetager alle sygemeldte frem til 13. uge og den øvrige indsats, der varetager al øvrig sagsbehandling af såvel sygedagpengesager som jobafklaringssager. Hertil har vi et team af virksomhedskonsulenter og coaches, som varetager etableringen af praktikker og afholdelse af coachende samtaler. Et af kommunens i alt 3 rehabiliteringsteams er også forankret i afdelingen. Afdelingen har pt. tilknyttet to koordinatorer, to faglige stabskonsulenter, og en administrativ enhed der også varetager sagsbehandling omkring de handicapkompenserende ordninger og §56-aftaler.
Med jobbet følger ansvaret for at sikre, at vi overholder vores nye politisk besluttede beskæftigelsesplan med afsæt i COVID-19-udfordringerne, herunder især indsatser målrettet sygedagpengeområdet.

Du skal være med til at sikre, at vi får implementeret ny lovgivning således, at der er arbejdsgange, der danner afsæt for den konkrete opgaveløsning på medarbejdernes skriveborde og i samarbejdet med borgerne om fastholdelse på sit arbejde eller afklaring til nyt arbejde i forlængelse af overstået sygdomsforløb. Du skal være indstillet på, at dine opgaver i afdelingen skal koordineres tæt med de øvrige afdelinger i AKBI, ikke mindst Ydelsesservice og Dagpenge- og Fleksjobindsatsen.

Du skal være i løbende og tæt dialog med dine medarbejdere om deres resultater på baggrund af centralt og lokalt udfærdigede nøgletal. Og du skal være indstillet på også selv at skulle ”stå til regnskab” for dine resultater for både dine medarbejdere, lederkollegaer og chefen for Alle Kan Bidrage.

Du vil få overdraget en velfungerende afdeling, der gennem de sidste par år har foretaget en ”turn around” på både borgerleverancen og tilgangen til opgaveløsningen i afdelingen.

Vi tilbyder
Et selvstændigt og spændende job med både variation, udfordringer og gode muligheder for at præge området. Du vil indgå i et tæt samarbejde med hele ledelsen og referere til chefen for kerneområdet. Vi har et godt arbejdsmiljø i ledergruppen og en humoristisk omgangstone med engagerede og hjælpsomme kolleger af begge køn, der er gode til at drage omsorg for hinanden. Der er et højt fagligt niveau, og vi komplementerer hinanden med specialviden, når vi samarbejder om løsninger for hele AKBI’s opgaveportefølje. Et samarbejde vi selvfølgelig forventer, at du bidrager positivt til.
 
Vi forventer at du kan
  •  Udvikle egne og andres kompetencer og ekspertiser for at kunne opnå tilfredsstillende standarder og kunne levere resultater indenfor aftalt tid
  • Udvikle en team-atmosfære gennem hårdt arbejde, ro, tolerance og konsistens og derigennem færdiggøre projekter med en høj grad af troværdighed og integritet
  • Være konsistent i relation til den måde som en opgave håndteres på, udarbejde fornuftige og praktiske procedurer, der indarbejder kontrol for nøjagtighed og sikre at opgaverne løses tilfredsstillende
  • Være vedholdende i problemløsning, søge løsninger gennem både egen og andres ekspertise og analysere fakta med omhu og fremkomme med løsninger på en grundig facon, indenfor givne tidsrammer
  • Udfordre status quo for derigennem at sikre en kultur der er forberedt på kontinuerlige forbedringer og "best practice"
  • Arbejde på et højt specifikationsniveau for at forbedre og fastholde kvalitet
  • Nyde den udfordring som problemer kan byde på og være i stand til (gerne i samarbejde med dine medarbejdere) at fremkomme med velgennemtænkte praktiske løsninger
 Derudover forventer vi, at du har
  • indsigt i relevante lovgivninger, viden om de aktuelle tiltag i forlængelse af den seneste jobreform, viden om sagsstyrring og sagsstammestyring, den jobrettede samtale, afklaringsforløbet og dermed både overordnet og konkret viden om og erfaring med, hvordan en sygedagpengeafdeling fungerer i praksis og hvad medarbejdernes konkrete opgaver er
  • dokumenteret erfaring for, at du kan lede medarbejdere gennem en anerkendende tilgang, der sikrer høj produktion, høj kvalitet i opgaveleverancerne og høj trivsel hos de medarbejdere, som arbejder med dem, vi er her for – vores borgere
Tiltrædelse, løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer med løn efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg. Tiltrædelse er 1. oktober 2020 med arbejdssted på Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.

Ansøgning og ansættelsesforløb
Ansøgningsfrist er 14. august 2020. Første samtale afholdes den 19. august. Til denne samtale skal de udvalgte kandidater løse en opgave med fokus på den faglige opgaveløsning. Kandidaterne fra 1. samtale vil inden 2. samtale blive bedt om at gennemføre en test målrettet de personlige kompetencer, samt deltage i en uddybende snak med Henrik Sahlgren, konstitueret chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage.
Samtaler med Henrik Sahlgren afholdes den 24. august og 2. samtaler med ansættelsesudvalget afholdes den 25. august.

For mere information om stillingen kan du kontakte Henrik Sahlgren, konstitueret chef for Alle Kan Bidrage, på telefon 72 36 26 85.

Om Alle Kan Bidrage
Alle Kan Bidrage er en af de i alt 6 kerneområder i Holbæk Kommune. Alle Kan Bidrage består af 6 enheder og en stab. De 6 enheder er ”Ydelsesservice”, "Kontanthjælps- og Integrationsindsatsen”, ”Sygedagpengeindsatsen”, ”Dagpenge- og Fleksjobindsatsen”, ”Ressourceforløbsindsatsen” og ”Virksomhedsindsatsen”. Alle Kan Bidrage har et samlet budget på ca. 1 mia. kr. Holbæk Kommune er en geografisk stor kommune med en god balance med Holbæk By og de 17 lokalområder. Holbæk Kommune har ca. 71.000 indbyggere og 4.500 medarbejdere.

Holbæk Kommune er en røgfri kommune, vi har tjenestebiler til arbejdskørsel, Vi har en god kantine og har gode parkeringsmuligheder. .

Send ansøgningSidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos

Fakta

Ansøgningsfrist
14-08-2020 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Henrik Sahlgren
Telefonnummer
72 36 26 85

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten. 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret. 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside. 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Sådan søger du en stilling hos os

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os. 

Vi behandler kun ansøgninger, der er modtaget online. Du sender din ansøgning, dit CV uddannelsesbevis mm. ved at trykke på knappen "Send ansøgning" nederst i selve stillingsopslaget. 

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information