Spring til indhold

Ledige stillinger

På udkig efter nyt job? Her kan du læse, hvilke ledige stillinger vi har i Holbæk Kommune.

Vi søger en dygtig leder til Fagcentret for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune

Ansøgningsfrist 06-12-2020 23:59

Ønsker du at blive en stærk medspiller i alle de spændende ting, der sker på børne- og skoleområdet i Holbæk Kommune?
Vi søger en dygtig leder til Fagcentret for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune.

Du bliver leder for et team af meget kompetente medarbejdere, der i samarbejde med de øvrige ledere og chefen på 0-16-årsområdet understøtter kvalitetsudvikling på hele kerneområdet, hvor opgaverne i den nærmeste fremtid byder på en forventelig ny skolestruktur og frihedsforsøg på vores folkeskoler, realisering af en ny handleplan for specialundervisning, fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbud, Aprilfestival 2021 – og meget mere.


Om Jobbet
Holbæk Kommune er organiseret i seks kerneopgaver, bl.a. Læring og Trivsel, der omfatter dagtilbud, skoler, børneindsatsen, børnespecialområdet og sundhed for børn. Kerneområdets flere end 2000 medarbejdere og ledere arbejder hver dag sammen med børn og forældre på at skabe de bedste rammer for læring og trivsel for alle børn fra 0-16 år i Holbæk Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune prioriterer børnene, og derfor sker der i de kommende år rigtig mange spændende ting på området. Det er et kerneområde hvor drift og udvikling går hånd i hånd. Der er ofte mange udviklingsprojekter, store som små. Aktuelt lægges der på skoleområdet blandt andet op til en ny struktur, hvor kommunen går fra 4 til 11 folkeskoler, og Holbæk Kommune har i de kommende 3 år af regeringen fået mulighed for at sætte vores folkeskoler fri.

Du bliver leder for et Fagcenter, der understøtter kerneområdets ledere og lederteams i at lykkes med de mange udviklingsopgaver – samtidig med at den politiske betjening fortsat skal være i top, og driftsopgaverne skal løftes i hverdagene.

En væsentlig del af Fagcentrerets opgaver er kendetegnet ved, at de løses i et krydsfelt mellem forskellige fagligheder og professioner, der alle skal bidrage til kerneopgaven. I dette setup har Fagcenteret et særligt ansvar i forhold til at sikre helhed og sammenhæng i opgaveløsningen indenfor kerneområdet, såvel som i samspillet med de øvrige kerneområder og stabsfunktioner samt med kommunens politiske ledelse, borgere og virksomheder.  Altid med børnenes læring og trivsel som det fælles formål.

Du vil referere til og samarbejde tæt med chef for Læring og Trivsel, Julie Becher.

Arbejdsopgaver og ledelse af:
  • Have det overordnede overblik over kerneområdets projektportefølje, samt sikre at projekter gennemføres i tæt samarbejde med chef, ledergruppe og øvrige relevante aktører på området.
  • Faglig og strategisk sparring med chefen for Læring og Trivsel, områdets ledere og fagcenterets medarbejdere
  • Ansvarlig for analyser og udarbejdelse af strategioplæg
  • Sikre almindelig sekretariatsbetjening af områderne under Læring og Trivsel
  • Deltage i betjening af to politiske udvalg herunder udarbejde dagsordener, oplæg, rapporter, spørgsmålsbesvarelse og undersøgelser
  • Ansvarlig for at der sker tilsyn med kommunale og private dagtilbud, skoler, dagbehandlingsskolerne samt godkendelse af private daginstitutioner
  • Koordinere og optimere samspillet inden for kerneområdet, til andre kerneområder og i relation til andre aktører både i og udenfor Holbæk Kommune (kulturinstitutioner, ministerier, frivillige organisationer, faglige organisationer – for nu blot at nævne nogle få)
  • Kontinuerligt at udvikle Fagcentrets faglige kapacitet til at understøtte kerneområdet og kerneopgaven på bedste vis
Vi tilbyder
En arbejdsplads, hvor samskabelse ikke kun er et ord, men en arbejdsform, vi praktiserer, fordi vi derigennem sikrer de bedste løsninger og engagement for de projekter, der sættes i søen.

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du bliver leder for pt. 11 fagligt dygtige og selvstændige medarbejdere, og hvor du løbende skal være med til at udvikle Fagcentret samtidig med at du bliver involveret i forskelligartede opgaver og projekter på børne- og ungeområdet.

Der kommer til at ske mange ting på det samlede børne- og skoleområdet de næste mange år i Holbæk Kommune, og du kan være med til at præge dette.
Du bliver en del af den strategiske ledergruppe for Læring og Trivsel.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en god portion erfaring fra et eller gerne flere af områderne med skole, dagtilbud, børnespecialområdet og børneindsatsen under Læring og Trivsel. Ideelt set har du ledererfaring - gerne med ledelse af ledere - fra et af disse områder, samtidig med at du har erfaring fra et sekretariat eller en central stab, hvor du er vant til at jonglere med såvel driftsopgaver som med mere strategiske opgaver og større processer. Kommunal erfaring vil være et stort plus, ligesom vi har brug for, at du har erfaring med politisk udvalgsbetjening. 

Du har et klart og tydeligt værdigrundlag, som hviler på et inkluderende børnesyn.  Du har ambitioner på alle børns vegne om både læring og trivsel.
Du har erfaring med at have arbejdet i en politisk styret organisation og helst fra en kommune. Du er i stand til at skabe sammenhæng mellem driften ude i vores enheder og de strategiske og politiske dagsordener. Du brænder for at arbejde gennem samskabelse i løsningen af opgaverne, og at vi er sammen om at løse kerneopgaven.

Du leder dine medarbejdere med tillid, frihed og giver et råderum, så medarbejderne kan arbejde med de opgaver, hvor deres kompetencer bedst sættes i spil. Du forstår vigtigheden af, at Fagcenteret har et fortsat højt fagligt niveau, der rummer både nationalt og internationalt udsyn og samarbejdsflader både i og udenfor Holbæk Kommune. Du er med til at understøtte arbejdsmiljøet i Fagcentret, som er kendetegnet af en grundlæggende tillid til hinanden, godt humør og gode grin, samt en høj grad af indflydelse på jobbets tilrettelæggelse og arbejdsform. Du er i stand til at se styrkerne hos medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaver, samtidig med at du værner om en fortsat vi-følelse i teamet.

Du kan se sammenhænge, være analytisk og have et blik for hele kerneområdet. Du trives med at have et større fokus på at understøtte og afslutte end at drive og igangsætte nye ting. Du trives med at stillingen vil forandre sig over tid med omskiftelige fokusområder og dermed omstilling i, hvad området har brug for understøttelse til.

Du har gode kommunikative evner både i skrift og i tale. Du er god til at skabe relationer både med dine medarbejdere og med samarbejdspartnere. Du kan være en rollemodel i din måde at arbejde på - både menneskeligt og fagligt.

Af uddannelsesmæssig baggrund har du måske selv en baggrund som fx pædagog eller lærer – eller du har en akademisk baggrund - du har en lederuddannelse og har solid erfaring fra børne- og ungeområdet.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelse sker i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst. Tiltrædelse er 1. februar 2021.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Læring og Trivsel Julie Becher på tlf. 72 36 62 94.
Se nærmere om Læring og trivsel her: Børne- og Ungepolitikken, Mødegrundlag om specialundervisningsområdet, Oplæg til ny skolestruktur og Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag

Link til høring om ny skolestruktur
https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-sfo/hoering-af-forslag-til-ny-skolestruktur/

Link til Børne- og ungepolitikken
https://holbaek.dk/media/203109/Boerne-og-ungepolitik_w.pdf

Link til Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag https://holbaek.emply.net/GetFile.aspx?id=fffbfdc4-02fb-45f2-8490-1915a067daf9

Ansøgningsfrist og proces
Du sender ansøgningen ved at trykke på knappen ”send ansøgning”. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 6. december 2020.

Den 7. december 2020 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked samme dag.

Der vil være et forløb med 1. samtale den 11. december og 2. samtale den 16. december. Mellem 1. og 2. samtale vil der skulle udfyldes en personanalyse og du får tilbagemelding. Derudover vil der være en samtale med Chef Julie Becher og Direktør Lene Magnussen den 15. december mellem kl. 15.30 og 17.30.

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisning, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve eller handicap. Holbæk Kommune ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til enhver tid stræbe efter at ansætte den bedst kvalificerede kandidat. 
 

Send ansøgningSidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos

Fakta

Ansøgningsfrist
06-12-2020 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Chef for Læring og Trivsel Julie Becher
Telefonnummer
72 36 62 94

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten. 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret. 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside. 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Sådan søger du en stilling hos os

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os. 

Vi behandler kun ansøgninger, der er modtaget online. Du sender din ansøgning, dit CV uddannelsesbevis mm. ved at trykke på knappen "Send ansøgning" nederst i selve stillingsopslaget. 

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information