Spring til indhold

Ledige stillinger

På udkig efter nyt job? Her kan du læse, hvilke ledige stillinger vi har i Holbæk Kommune.

Er du vores nye leder af enheden Forebyggelse og Frivillighed i Holbæk Kommune?

Ansøgningsfrist 31-01-2021 23:59

Brænder du for det forebyggende arbejde og samarbejdet med frivillige på sundheds- og ældreområdet?

Vil du være med til at implementere sundhedsaftalen, den kommende sundhedsreform og arbejde med ’det nære sundhedsvæsen’?

Forebyggelse og Frivillighed er en del af enheden Sundhed og Forebyggelse, der organisatorisk er placeret under Aktiv hele livet, et af Holbæk Kommunes 6 kerneområder. Aktiv hele livet er det overordnede område for sundhed, ældre og det specialiserede voksenområde. Kerneopgaven i Aktiv hele livet er at støtte borgerne til at leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Forebyggelse og frivillighedsenheden understøtter dette ved at levere sundhedsfremmende- og forebyggende indsatser. Der er ca. 1300 ansatte i Aktiv hele livet og der et budget på ca. 1,2 mia. kr.

En organisationsændring i Aktiv hele livet pr. 1. oktober 2020 betød blandt andet etablering af enheden Sundhed og Forebyggelse, hvor ønsket er at samle aktiviteter relateret til sundhed og forebyggelse og videreudvikle det tværgående samarbejde. Forebyggelse og Frivillighed hører under Sundhed og Forebyggelse og blev pr. 1. oktober 2020 en samlet afdeling.

Om stillingen og dine ansvarsområder
Forebyggelse og Frivillighed består af 20 medarbejdere med forskellige fagligheder.

Vores forebyggende tilbud løses af medarbejderne i Forebyggelse og frivillighed. Tilbud der blandt andet kan medvirke til øget livskvalitet, bryde ensomhed, og styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfundet.

Medarbejderne arbejder i mindre teams, der varetager funktioner som pårørendevejledning, de forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens §79 a, forebyggelse af ensomhed, forebyggende indsatser for borgere med begyndende demens, Desuden er der tæt samarbejde med vores mange frivillige i de 13 Aktive Centre, understøttet af 2 aktivitetsvejledere.

Fra 1. januar 2021 er vores specialister også organiseret i enheden. Specialisterne er indenfor demens, kompression, palliation, kontinens og sår. Du vil som ny leder være med til at afklare hvordan vi skaber synergier og endnu mere forebyggelse i samarbejdet mellem specialisterne og de øvrige enheder i Sundhed og Forebyggelse og AHLI. Alt dette i tæt samarbejde med specialisterne.

Dine opgaver som leder for Forebyggelse og Frivillighed er blandt andet at:
 • Sikre ramme og retning for udviklingen af forebyggelse og frivillighed og derved være med til at omsætte sundhedsaftale og sundhedsreformen
 • Medvirke til at styrke og udvikle enheden ind i det nære sundhedsvæsen
 • Udmønte vedtagne strategier, visioner og politikker for området
 • Styrke og udvikle det forebyggende arbejde herunder finde nye løsninger
 • Udvikle specialisternes fagområder f.eks demens, palliation etc.
 • Skabe nye løsninger og samarbejde på tværs mellem Forebyggelse og Frivillighed, Sundhed og Forebyggelse og hele Aktiv hele livet
 • Understøtte og tiltrække flere frivillige og deltage i møder med ældre- og brugerråd
 • Samle og udvikle den nyetablerede afdeling herunder udvikle medarbejdernes kompetencer
Du vil indgå i en nyetableret ledergruppe for Sundhed og Forebyggelse og tage del i at udvikle ledergruppen. Du vil referere til Helle Klink, som er leder af Sundhed og Forebyggelse.

Vi tilbyder
En lederstilling, hvor du får stor indflydelse på hvordan der arbejdes med sundhed og forebyggelse og hvordan vores borgere inddrages som frivillige og aktive medspillere. Du inddrages i store opgaver omkring ’det nære sundhedsvæsen’, sundhedsaftale og sundhedsreform.

Du får mange samarbejdspartnere i både i Aktiv hele livet, i resten af kommunen og med mange borgere.

Du får mulighed for at udvikle en nyetableret afdeling og være med til at skabe trivsel og udvikling blandt medarbejderne.

Vores forventninger til dig som leder
Du har en sygeplejefaglig baggrund suppleret med relevant efteruddannelse, gerne i ledelse på diplom eller masterniveau.
Du er en talentfuld leder med ledelseserfaring gerne erfaring med ledelse af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab til det kommunale eller regionale sundheds- og ældreområde.

Vi lægger desuden vægt på, at du:
 • Har et tydeligt værdisæt, der bygger på åbenhed og kan skabe dialog med mange forskellige aktører, ledere og medarbejdere i egen enhed og resten af organisationen
 • Gennem din ledelse kan sætte en tydelig faglig og økonomisk ramme, der understøtter et tværgående samarbejde
 • Kan lede inddragende og motiverende gennem tæt dialog, men samtidig stå tydeligt forrest i svære sammenhænge og skabe følgeskab
 • Har stærke formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
 • Er iderig og ser nye muligheder
I Holbæk Kommune arbejder vi ud fra ledelsesgrundlaget ” Ledelse som en stærk medspiller”, som du kan læse mere om. Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag

Tiltrædelse, løn- og ansættelsesforhold
Tiltrædelse er 1. april 2021. Løn- og ansættelse sker i henhold til kvalifikationer og
gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Sundhed og Forebyggelse Helle Klink på 72 36 96 46 eller mail. help@holb.dk.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ’send ansøgning.

Den 1. februar træffer ansættelsesudvalget beslutning om hvem der indkaldes til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere modtager besked denne dag.

Der vil være et forløb med 1. samtale tirsdag den 9. februar 2021 og 2. samtale om eftermiddagen den 23. februar 2021. Ved 2. samtale skal der løses en case udover selve samtalen. Inden 2. samtale skal der udfyldes en personanalyse, som du får tilbagemelding på.  

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen, uanset køn, alder, politiske og religiøse overbevisning, seksuelle orientering, etnicitet, hudfarve, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Holbæk Kommune ansætter på baggrund af kandidatens kompetencer og vil til en hver tid stræbe efter altid at ansætte den bedste kvalificerede kandidat til de givne opgaver og kontekst.

Send ansøgningSidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos

Fakta

Ansøgningsfrist
31-01-2021 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Helle Klink mail. help@holb.dk
Telefonnummer
72 36 96 46

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten. 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret. 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside. 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Sådan søger du en stilling hos os

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os. 

Vi behandler kun ansøgninger, der er modtaget online. Du sender din ansøgning, dit CV uddannelsesbevis mm. ved at trykke på knappen "Send ansøgning" nederst i selve stillingsopslaget. 

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information