Spring til indhold

Ledige stillinger

På udkig efter nyt job? Her kan du læse, hvilke ledige stillinger vi har i Holbæk Kommune.

Udviklingskonsulent til Socialtilsyn Øst, Afdeling Tilbud

Ansøgningsfrist 27-01-2020 23:59

Vi søger en udviklingskonsulent til en nyoprettet stilling i Socialtilsyn Øst, Afdeling Tilbud. 

Socialtilsyn Øst godkender og fører driftsorienteret tilsyn med ca. 380 tilbud indenfor det specialiserede socialområde og ca. 1.100 plejefamilier. Grundlaget er tilsynsreformen udmøntet i lov om socialtilsyn. 
 
Vi er dedikerede til at føre et fagligt kompetent, systematisk, ensartet og uvildigt tilsyn med tilbuddenes generelle kvalitet. Det er vores opgave at føre tilsyn med, at tilbuddene yder borgerne en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Vi lægger vægt på dialog, og samtidig er vi opmærksomme på at træde i karakter, når der er behov for dette.
 
Vi dækker det geografiske område Region Sjælland og Hjørring Kommune – i alt 17 kommuner og én region.
Vi har hovedkontor i Jyderup og har derudover en filial i Nykøbing Falster.
 
Dine opgaver
Overordnet vil du medvirke til at understøtte ledelse og tilsynskonsulenter i, at der udvikles på tilsynspraksis, og du vil være optaget af at opsøge ideer og behov netop fra praksis. Du vil indgå i nationale udviklingsinitiativer og bidrage til, at disse implementeres i Socialtilsyn Øst. Sammen med anden udviklingskonsulent, vil du indgå i tværgående projekter og udviklingsaktiviteter, der understøtter den samlede tilsynsopgave.

Konkrete opgaver vil f.eks. være at
 • Understøtte sparringsfora f.eks. ved at være tovholder, facilitere indsamling, deling og omsætning af specialviden
 • Foretage intern audit på udvalgte temaer, analysere og perspektivere samt fremlægge til drøftelse og implementering ved behov for ændringer i vores opgaveløsning
 • Udpege områder, der kalder på faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed for at sikre en høj kvalitet i socialtilsynets opgaveløsning, herunder også i forhold til national ensartethed
 • Deltage i Socialstyrelsens nationale audit sammen med tilsynskonsulenter
 • Formidle viden og anbefalinger fra nationale audit sammen med tilsynskonsulenter
 • Følge op på implementering af anbefalinger fra audit, arbejdsgrupper, forskning m.v.
 • Bistå afdeling og afdelingsleder med andre udviklingsmæssige opgaver herunder også tilrettelæggelse af faglige temadage med interne og eksterne oplægsholdere
 • Bistå med tilrettelæggelse af årshjul for temadrøftelser på afdelingens møder
 • I nogen grad at være mentor for nye tilsynskonsulenter sammen med tilsynskonsulenter
 • Deltage i tilsynsbesøg i et omfang, der understøtter kendskab til praksis
Vi søger en udviklingskonsulent, der
 • Har relevant akademisk baggrund eller socialfaglig uddannelse (pædagog, socialrådgiver, psykolog) med teoretisk overbygning  
 • Kan uddrage essens, forskelligheder og opmærksomhedsområder via en systematisk og analytisk tilgang
 • Har erfaring fra det specialiserede socialområde
 • Har fokus på at inddrage den store faglige viden, som allerede findes i socialtilsynet
 • Har relevante IT-kompetencer
 • Kan kommunikere både mundtligt og skriftligt til og med forskellige målgrupper, dvs. gode formidlingsevner
 • Kan agere i en myndighedskontekst, herunder samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Gerne har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Kan udvise tålmodighed, overblik og naturlig autoritet overfor både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Sætter samarbejde højt
 Vi tilbyder
 • Et supervigtigt og motiverende arbejde
 • At du bliver en del af en afdeling, hvor vi som nævnt er dedikerede til at føre et fagligt kompetent, systematisk, ensartet og uvildigt tilsyn med tilbuddenes generelle kvalitet og mestrer balancen mellem dialog og kontrol
 • At du får tæt samarbejde med udviklingskonsulenter i Staben og Afdeling Plejefamilie
 • Fleksibel arbejdstid inden for enkle rammer, mulighed for et antal aftalte hjemmearbejdsdage, frugtordning og evt. mulighed for at arbejde med udvalgte opgaver under togtransport
 • At du bliver en del af en organisation, hvor du, sammen med ca. 65 andre dygtige medarbejdere, skal udvikle tværfagligheden samt præge og udvikle arbejdspladskulturen
 • En arbejdsplads, hvor der er frihed under ansvar
 • En familievenlig arbejdsplads
 • At du bliver en del af en inspirerende og uhøjtidelig arbejdsplads, der arbejder efter Holbæk Kommunes personalepolitik http://www.holbaek.dk/om-kommunen/job-i-kommunen/personalepolitik/
 • En arbejdsplads, hvor vi giver os tid til at være sociale indenfor og udenfor arbejdstid
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
Socialtilsyn Øst indhenter børneattest og straffeattest forud for en eventuel ansættelse.
Det forventes, at ansøgere har kørekort til personbil. 
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelsesstedet er primært i Jyderup og med op til to dage om måneden i Nykøbing Falster.
 
Ansøgningsfrist den 27. januar 2020 kl. 23.59

Vi holder ansættelsessamtaler den 31. januar 2020 og 2. samtale med udvalgte ansøgere den 6. februar 2020.
Tiltrædelse ønskes pr. 1. april 2020 eller tidligere.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Afdeling Tilbud Inge Sewerin på tlf. 72 36 29 92 eller udviklingskonsulent for Afdeling Plejefamilie og Afdeling Tilbud Kathrine Jonstrup-Andersen tlf. 72 36 90 55.
 
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside http://www.socialtilsynost.dk/
 

Send ansøgningSidst opdateret

16.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos

Fakta

Ansøgningsfrist
27-01-2020 23:59
Stillingstype
Fuldtid
Kontaktperson
Inge Sewerin
Telefonnummer
72 36 29 92
Kontaktperson
Kathrine Jonstrup-Andersen
Telefonnummer
72 36 90 55

Jobagent

Vil du have besked, når der bliver en stilling ledig, der matcher din profil? Så skriv dig op i jobagenten. 

For at komme i betragtning til et job, skal du selv aktivt søge stillingen.

Vi går ikke ind og tjekker de forskellige cv'er i karrierecentret. 

Alle stillinger bliver slået op her på vores hjemmeside. 

Rekrutteringen foregår i den afdeling, hvor jobbet er. 

Åbn jobagent

Sådan søger du en stilling hos os

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge job hos os. 

Vi behandler kun ansøgninger, der er modtaget online. Du sender din ansøgning, dit CV uddannelsesbevis mm. ved at trykke på knappen "Send ansøgning" nederst i selve stillingsopslaget. 

Personalepolitik

Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne. 

Læs personalepolitikken her

I virksomhedspraktik som ledig

Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprøvet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed. Jobcenteret i Holbæk Kommune arbejder målrettet med den virksomhedsrettede indsats.

Kontakt jobcenteret for yderligere information