Spring til indhold

Legater

Legater for borgere i Holbæk Kommune

Andelsmejeriet Langholm & Th. Larsens MindelegatLegatets formål er at yde støtte til landmænd, som ejer landbrugsejendom i den tidligere Tølløse Kommune eller til unge, der tænker at søge ind på landbrugsuddannelsen.

Legatet kan søges af trængende landmænd i den tidligere Tølløse Kommune eller efterkommere af disse. Legatet kan også søges af efterkommere af nuværende eller tidligere andelshavere i Langholm Andelsmejeri.

Uddelingen finder sted efter ansøgning, der indsendes på mail til Legatbestyrelsen, v/Henrik Egeriis, hee@holb.dk eller tlf. 72 36 36 36 – telefontid mellem 8.30 og 10.00. 

Til ansøgningen skal medsendes oplysninger /dokumentation for uddannelsen, og hvorfor du mener, du er omfattet af persongruppen, der kan søge legatet.

Lidt historie fra dengang...

Igennem århundrede havde landmændene sat mælk i fade, hvorfra de skummede fløden og kærnede smørret – alt sammen mest til eget brug.
Kun herregårdene lavede smør, som blev solgt til byerne.
Der var skarpe skel mellem herregårdssmør og bondesmør, hvorfor en kreds af landmænd samlede sig at oprette et andelsmejeri i Vestjylland. De forpligtede sig alle til at levere deres mælk til mejeriet, og havde andel i overskuddet.

Andelsmejerierne rejste sig udover landet i hurtigt tempo, og driften af Langholm Mejeri begyndte den 18.9.1888.

Fra mejeriernes oprettelse og til omkring 1945 blev mælken transporteret med hestevogn. Herefter tog motoriseringen fart og mælken kunne nu transporteres hurtigere og over længere afstande..

Myndighedernes krav til mejerierne voksede, hvilket blev kostbart for de små mejerier. Det betød en tilbagegang af malkekøer, særligt på Sjælland.

I 1957 blev Langholm nedlagt som andelsmejeri og blev købt af Henry Larsen, som fortsatte driften som privatmejeri indtil 1967.
I dag anvendes mejeriet til privat beboelse.

Astrid Helga Nielsens MindelegatUddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed.

Hjælpen kan søges af ældre medborgere eller en gruppe heraf bosiddende i den tidligere "Svinninge Kommune". Der kan søges til f.eks. aktiviteter og udflugter eller hjælp i dagligdagen.

Ansøgningen skal være fremsendt senest fredag den 29. november 2022:

Ansøgningen skal henvise til hvilket legat der ansøges og indeholde begrundelse for ansøgningen, samt oplysning om, hvilken konto et evt. legatet skal indsættes på. Der skal oplyses cpr. nr., hvis det er personlig ansøgning eller CVR nr., hvis det er foreninger, der ansøger.

Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til Henrik Egeriis, hee@holb.dk eller tlf. 72 36 36 36 – telefontid mellem 8.30 og 10.00. 

Ansøgning sendes til:

HoKo
Att.: Henrik Egeriis
Postboks 90
4300 Holbæk

 

 

 

Ella, Margrethe og Anton Nielsens velgørende fondUddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed.

I henhold til fondens fundats udbetales et antal fondsportioner til værdigt trængende lungesyge eller på anden måde ramte personer. Du skal have bopæl i den tidligere Gislinge kommune.

Ansøgningen skal være fremsendt senest fredag den 29. november 2022:

Ansøgningen skal henvise til hvilket legat der ansøges og indeholde begrundelse for ansøgningen, samt oplysning om, hvilken konto et evt. legatet skal indsættes på. Der skal oplyses cpr. nr., hvis det er personlig ansøgning eller CVR nr., hvis det er foreninger, der ansøger.

Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til Henrik Egeriis, hee@holb.dk eller tlf. 72 36 36 36 – telefontid mellem 8.30 og 10.00. 

Ansøgning sendes til:

HoKo
Att.: Henrik Egeriis
Postboks 90
4300 Holbæk

Holbæk Kommunes legatfondAnsøgninger kan indsendes løbende og uddeles i legatportioner på mindst 500 kr. så længe, der er midler/afkast til rådighed.

Hvem kan søge?

  • Familier, der i løbet af indeværende kalenderår har været udsat for en alvorlig social begivenhed
  • Familier eller enlige, der af en eller anden årsag er i en særlig vanskelig situation
  • Personer, der lider af alvorlig længerevarende sygdom (fysisk eller psykisk)

For at komme i betragtning til legatet skal der være tale om vanskeligt stillede personer med tilknytning til Holbæk Kommune, med beskedne indtægtsforhold, og ansøgerne må kun have en beskeden formue.

Bemærk: Der kan maximalt uddeles ét legat pr. person pr. kalenderår

Yderligere spørgsmål kan besvares ved henvendelse til Henrik Egeriis, hee@holb.dk eller tlf. 72 36 36 36 – telefontid mellem 8.30 og 10.00.  

Ansøgninger sendes ligeledes til Henrik Egeriis på hee@holb.dk.

 

 Sidst opdateret

17.01.2023

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos