Holbæk Kommunes legatfond

Uddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed og uddeles i legatportioner på mindst 500 kr.

Legatet kan søges af:

Personer, der lider af alvorlig længerevarende sygdom, fysisk som psykisk, kan f. eks. søge om:
- rekreation/behandlingsophold i Danmark eller udlandet
- evt. til medicin

Ansøgningen skal være lægeligt begrundet.

Familier, der i løbet af indeværende kalenderår har været udsat for en alvorlig social begivenhed.

Familier eller enlige, der af en eller anden årsag er i en særlig vanskelig situation.

For at komme i betragtning til legatet skal der være tale om vanskeligt stillede personer, med beskedne indtægtsforhold, og ansøgerne må kun have en beskeden formue.

Annonceres medio november her på hjemmesiden.Sidst opdateret

08.10.2015

Ansvarlig redaktør

Morten Holm