Spring til indhold

Holbæk Kommunes legatfond

Legatets formål
Legatets formål er at uddele legater til:

  • Familier, der i løbet af indeværende kalenderår har været udsat for en alvorlig social begivenhed
  • Familier eller enlige, der af en eller anden årsag er i en særlig vanskelig situation
  • Personer, der lider af alvorlig længerevarende sygdom (fysisk eller psykisk)

    For at komme i betragtning til legatet skal der være tale om vanskeligt stillede personer med tilknytning til Holbæk Kommune, med beskedne indtægtsforhold, og ansøgerne må kun have en beskeden formue.

Bemærk: Der kan maximalt uddeles ét legat pr. person pr. kalenderår

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende og uddeles i legatportioner på mindst 500 kr. så længe, der er midler/afkast til rådighed.

Dokumentation ifm. ansøgningen
Der skal oplyses cpr. nummer. 
Du vil også blive bedt om at skrive en kort begrundelse for din ansøgning.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til:
Holbæk Kommune
att.: Henrik Egeriis
Kerneområdet Aktiv hele livet
Tlf.:72 36 36 36
Telefontid mellem 08:30 og 10.00 på hverdage 

Sådan søger du
Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind vha. en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via denne selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune.

Ansøg Holbæk Kommunes legatfond

 

 Feedback

Sidst opdateret

27.11.2023

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos