Spring til indhold

Holbæk Kommunes legatfond

Uddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed og uddeles i legatportioner på mindst 500 kr.

Legatet kan søges med frist den 30. november 2017 af:

Personer, der lider af alvorlig længerevarende sygdom, fysisk som psykisk, kan f. eks. søge om:
- rekreation/behandlingsophold i Danmark eller udlandet
- evt. til medicin

Ansøgningen skal være lægeligt begrundet.

Familier, der i løbet af indeværende kalenderår har været udsat for en alvorlig social begivenhed.

Familier eller enlige, der af en eller anden årsag er i en særlig vanskelig situation.

For at komme i betragtning til legatet skal der være tale om vanskeligt stillede personer, med beskedne indtægtsforhold, og ansøgerne må kun have en beskeden formue.

 Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Morten Holm