Mod på kerneopgaven

Grafik som viser de ambitioner i MOD PÅ KERNEOPGVEN

Direktionens og chefgruppens strategi for hvordan organisationens arbejde med kerneopgaven styrkes.

”Mod på kerneopgaven” er en ny måde at udvikle vores Holbæk Kommunes organisation. Her er kerneopgaven i centrum – den opgave vi er sat i verden for at løse.

Mod på kerneopgaven er bygget op omkring fem ambitioner som sætter særligt fokus på de ting kommunen som organisation særligt skal udvikle. Lykkes det, er der skabt et godt fundament for også at lykkes med at skabe gode vilkår for borgere og virksomheder.  

De fem ambitioner er:

  • Mod og stolthed
  • Viden og faglighed
  • Sammenhæng og samarbejde
  • Tillid og ansvar i ledelse
  • Gode rammer

Læs mere om de fem ambitioner her

Senest opdateret 07-11-2023