Spring til indhold

Aktiv hele livet

Vores kerneopgave er at hjælpe med, at alle borgere kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Chef

Thomas de Richelieu

Afdelinger

MyndighedLeder

Jette Nørrekær Lund

 

Underafdelinger

 • Visitation
 • Hjælpemidler
 • Psykiatri og handicap

Sundhed og ForebyggelseLeder

Morten Bundgaard

Underafdelinger:

 • Folkesundhed
 • Sundhed og genoptræningscenter

 

Pleje/Dagcentre og Tværgående SygeplejeLeder

Charlotte Larsen

Underafdelinger

 • Plejecenter Samsøvej og dagcenter
 • Plejecenter Elmelunden og dagcenter
 • Plejehotel, Akutsygeplejeteam og specialister
 • Produktionskøkken, cafeer og rengøring

Handicap og PsykiatriLeder

Jan Quist

Underafdelinger

 • Socialpsykiatri og handicap Holbæk
 • Handicap Jyderup

Hjemmepleje, Sygepleje og RehabiliteringLeder

Camilla Hove Lund

Underafdelinger

 • Hjemmeplejen Område Midt
 • Hjemmeplejen Område Øst/Vest
 • Sundhedsvejlederne og Aktivitetsmedarbejdere
 • Rehabiliteringsterapeuter

Økonomi og administrationLeder

Marianne Hougaard

 

Underafdelinger

 • Økonomi
 • Bogføring / afregning
 • Care / Nexus
 • Lønadministration
 • Brugeroprettelser


Feedback

Sidst opdateret

23.01.2018

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen