Spring til indhold

Aktiv hele livet

Vores kerneopgave er at hjælpe med, at alle borgere kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Chef

Charlotte Larsen

Afdelinger

MyndighedLeder

Jette Nørrekær Lund

 

Underafdelinger

 • Visitation
 • Hjælpemidler
 • Psykiatri og handicap

Pleje/Dagcentre, Genoptræning og SundhedscenterLeder

Charlotte Larsen

Underafdelinger

 • Plejecenter Samsøvej og dagcenter
 • Plejecenter Elmelunden og dagcenter
 • Akutsygeplejeteam og specialister
 • Produktionskøkken, cafeer og rengøring
 • Genoptræningscentret
 • Sundhedscentret

Det Specialiserede Voksenområde

Her tilbydes en række forskellige specialiserede tilbud indenfor Rusmiddel og forsorgsområdet, Socialpsykiatrien samt Handicapområdet. Det drejer sig om dagtilbud, døgntilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, akuttilbud, opsøgende indsatser, psykologiske og socialfaglige udredninger, væresteder og støtte i eget hjem samt meget mere.

Leder

Jette Nørrekær Lund

Underafdelinger

 • Socialpsykiatri og handicap Holbæk
 • Handicap Jyderup

Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabilitering

Hjemmeplejen yder personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Borgerne i kommunen tilbydes sygepleje primært i sygepleje klinikkerne men også i eget hjem. Der tilbydes også forebyggende hjemmebesøg til borgere over 70 år samt understøtter aktivitetsvejlederne aktiviteter på de aktive centre. Rehab terapeuterne igangsætter rehabilitering hos borgerne i eget hjem.

Leder

Camilla Hove Lund

Underafdelinger

 • Hjemmeplejen Område Midt
 • Hjemmeplejen Område Øst/Vest
 • Sundhedsvejlederne og Aktivitetsmedarbejdere
 • Rehabiliteringsterapeuter

Økonomi og administration

Afdelingen Økonomi og Administration er med til at leverer administrativ understøttelse ud i organisationen for Aktiv hele livet

Leder

Marianne Hougaard

 

Underafdelinger

 • Økonomi
 • Bogføring / afregning
 • Care / Nexus
 • Lønadministration
 • Brugeroprettelser


Feedback

Sidst opdateret

01.10.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen