Spring til indhold

Aktiv hele livet

Vores kerneopgave er at hjælpe med, at alle borgere kan leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Chef

Charlotte Larsen

Afdelinger

FagsekretariatetLeder

Marie Olund

 

Pleje og OmsorgLeder

Barbara Lisemose

Underafdelinger

 • Hjemmeplejen
 • Plejecentre

Det Specialiserede Voksenområde

Her tilbydes en række forskellige specialiserede tilbud indenfor Rusmiddel og forsorgsområdet, Socialpsykiatrien samt Handicapområdet. Det drejer sig om dagtilbud, døgntilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, akuttilbud, opsøgende indsatser, psykologiske og socialfaglige udredninger, væresteder og støtte i eget hjem samt meget mere.

Leder

Jette Nørrekær Lund

Underafdelinger

 • Socialpsykiatri og handicap Holbæk
 • Handicap Jyderup

Sundhed og ForebyggelseLeder

Helle Klink Pedersen

Underafdelinger

 • Holbæk Sundhedscenter
 • Visitationen
 • Hjælpemidler
 • Forebyggelse og Frivillighed
 • Holbæk Fælleskøkken og Cafe og Rengøring

Økonomi og administration

Afdelingen Økonomi og Administration er med til at leverer administrativ understøttelse ud i organisationen for Aktiv hele livet

Leder

Marianne Hougaard

 

Underafdelinger

 • Økonomi
 • Bogføring / afregning
 • Care / Nexus
 • Lønadministration
 • Brugeroprettelser


Feedback

Sidst opdateret

18.05.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen