Spring til indhold

Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabilitering

Hjemmeplejen yder personlig og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Borgerne i kommunen tilbydes sygepleje primært i sygepleje klinikkerne men også i eget hjem. Der tilbydes også forebyggende hjemmebesøg til borgere over 70 år samt understøtter aktivitetsvejlederne aktiviteter på de aktive centre. Rehab terapeuterne igangsætter rehabilitering hos borgerne i eget hjem.

Leder

Camilla Hove Lund

Underafdelinger

  • Hjemmeplejen Område Midt
  • Hjemmeplejen Område Øst/Vest
  • Sundhedsvejlederne og Aktivitetsmedarbejdere
  • Rehabiliteringsterapeuter


Feedback

Sidst opdateret

29.08.2019

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen