Spring til indhold

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Chef

Baris Atak (konstitueret) 

 

Afdelinger

StabenOmrådeleder

Vakant

BorgerserviceOmrådeleder

Lise Larsen 

YdelsesserviceOmrådeleder

Claus Mercebach

Ressource- og JobindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen (konstitueret)

Herunder hører:

Helhedsorienteret indsats

pt. lederstilling vakant

SygedagpengeindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen

Herunder hører:

Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats

v/ konstitueret leder Eva Nyrop Clausen

Job- og VirksomhedsindsatsOmrådeleder

Christel Højvang Kyed

Herunder hører:

Jobservice

v/ leder Gro Thoen

 

UngeindsatsOmrådeleder

Baris Atak

Herunder hører:

Ungeindsats: Job og Uddannelse

v/ leder Gitte Egeskov

Ungeindsats: Udviklende indsatser

v/ konstitueret leder Signe Boye         

IntegrationsindsatsLeder

VakantFeedback

Sidst opdateret

04.12.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost