Spring til indhold

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Chef

Baris Atak 

 

Afdelinger

StabenOmrådeleder

Ahmed Jayyousi 

BorgerserviceOmrådeleder

Lise Larsen 

Herunder hører:

BorgerCentret

v/ afdelingsleder Bonnie Malene Jensen

YdelsesserviceOmrådeleder

Claus Mercebach

Ressource- og JobindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen (konstitueret)

Herunder hører:

Helhedsorienteret indsats

v/ afdelingsleder Christian Arent 

SygedagpengeindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen

Herunder hører:

Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats

v/ afdelingsleder Mette Lützen Helden

Job- og VirksomhedsindsatsOmrådeleder

Christel Højvang Kyed

Herunder hører:

Jobservice

v/ afdelingsleder (på vej)

Fleksjob og Integration

v/ afdelingsleder Ulf Lolk Larsen

 

UngeindsatsOmrådeleder

Gitte Egeskov

Herunder hører:

Ungeindsats: Job og Uddannelse

v/ konstitueret afdelingsleder Dorte Carlsson

Uddannelsesvejledningen      

v/ afdelingsleder Janne NæsborgFeedback

Sidst opdateret

27.11.2023

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost