Spring til indhold

Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Chef

Baris Atak (konstitueret) 

 

Afdelinger

StabenStaben

v/ konstitueret afdelingsleder Gitte Egeskov

BorgerserviceOmrådeleder

Lise Larsen 

Herunder hører:

BorgerCentret

v/ afdelingsleder Bonnie Malene Jensen

YdelsesserviceOmrådeleder

Claus Mercebach

Ressource- og JobindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen (konstitueret)

Herunder hører:

Helhedsorienteret indsats

v/ konstitueret afdelingsleder Christian Arent 

SygedagpengeindsatsOmrådeleder

Jes Ludvigsen

Herunder hører:

Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats

v/ konstitueret afdelingsleder Eva Nyrop Clausen

Job- og VirksomhedsindsatsOmrådeleder

Christel Højvang Kyed

Herunder hører:

Jobservice

v/ afdelingsleder Gro Thoen

Integrationsindsats

v/ afdelingsleder Ulf Lolk Larsen

 

UngeindsatsOmrådeleder

Baris Atak

Herunder hører:

Ungeindsats: Job og Uddannelse

v/ konstitueret afdelingsleder Dorte Carlsson

Ungeindsats: Udviklende indsatser

v/ afdelingsleder Signe Boye   

Uddannelsesvejledningen      

v/ afdelingsleder Janne NæsborgFeedback

Sidst opdateret

04.12.2022

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost