Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice

Vi fokuserer på hjælp til og vejledning i, hvordan borgere kan udnytte egne potentialer og være en del af arbejdsmarkedet.

Chef

Baris Atak 

 

Afdelinger

Områdeleder

Baris Atak (konst.)

Områdeleder

Lise Larsen 

Herunder hører:

BorgerCentret

v/ afdelingsleder Bonnie Malene Jensen

Områdeleder

Claus Mercebach

Områdeleder

Dorte Merete Duddy 

Herunder hører:

Helhedsorienteret indsats

v/ afdelingsleder Christian Arent 

Områdeleder

Jes Ludvigsen

Herunder hører:

Sygedagpenge- og jobafklaringsindsats

v/ afdelingsleder vakant

Områdeleder

Claus Mercebach (konst.)

Herunder hører:

Jobservice

v/ afdelingsleder Mona Gregersen

Fleksjob og Integration

v/ afdelingsleder Ulf Lolk Larsen

Områdeleder

Gitte Egeskov

Herunder hører:

Ungeindsats: Job og Uddannelse

v/ afdelingsleder Jette Adamsen

Uddannelsesvejledningen      

v/ afdelingsleder Janne Næsborg

Senest opdateret 03-05-2024