Spring til indhold

Organisationsservice

- en tværgående stabsfunktion for hele Holbæk Kommune.

Organisationsservice består af følgende afdelinger: Løn og Regnskab, Indkøb, IT og Digitalisering og HR. Vi er ca. 80 ansatte og vores opgave er primært at understøtte effektiv løsning af kommunens seks kerneopgaver. De overordnede rammer for opgaveløsningen er fastlagt i kommunens politiker og strategier.

Vores hverdag består af både drift-, support og udviklingsopgaver, og som regel i samarbejde med afdelingerne ud på områderne. Derudover gennemfører vores medarbejdere en række centrale aktiviteter, planlagt sammen med chefgruppen, direktionen og Hovedsamarbejdsudvalg.

Chef

Ole Lollike

Afdelinger

Løn og regnskabAfdelingsleder: Lars Guldberg Nielsen

IndkøbAfdelingsleder: Siv Kjær Wagner

HRAfdelingsleder: Peter Joensen

IT og digitaliseringAfdelingsleder: Troels GadeFeedback

Sidst opdateret

08.08.2022

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos