Spring til indhold

Social Indsats og Udvikling

Vores kerneopgave er at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv.

Chef

Tine Michael- Lindhard

Områder 

Sundhed og RusmiddelLeder

Katrine Linneboe

 

Underafdelinger

 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen
 • Rusmiddel

Børn, Unge og FamilierLeder

Birgitte Randrup-Thomsen

 

Underafdelinger

 • Børne- og familieområdet
 • Ungeområdet
 • Familiehuset

CSULeder

Peer Rask Sjørslev

 

Underafdelinger

 • Kommunikationscenter
 • Ungdomsuddannelse og Boafdeling
 • Ungebasen

Voksen, Handicap og Psykiatri

Her tilbydes en række forskellige specialiserede tilbud indenfor Rusmiddel og forsorgsområdet, Socialpsykiatrien samt Handicapområdet. Det drejer sig om dagtilbud, døgntilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, akuttilbud, opsøgende indsatser, psykologiske og socialfaglige udredninger, væresteder og støtte i eget hjem samt meget mere.

Leder

Konstitueret leder Katrine Linneboe

Underafdelinger

 • Myndighed
 • Tilbud


Feedback

Sidst opdateret

11.10.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen