Spring til indhold

Social Indsats og Udvikling

Vores kerneopgave er at understøtte, at udsatte børn, unge og voksne har mest muligt ansvar for og medbestemmelse over deres eget liv.

Chef

Ina Stevenius Ringsdal

Afdelinger 

Luk alle
Åben alle

Leder

Lise Kemp

Leder

Christina Bruun Guldberg

Leder

Peer Rask Sjørslev

Underafdelinger

 • Kommunikationscenter
 • STU 1
 • STU 2, Klubtilbud og Studiegården
 • Undløse skole- og behandlingshjem

Leder

Birgitte Randrup-Thomsen

Underafdelinger

 • Sundhedsplejen
 • Tandplejen
 • Rusmiddel

Leder

Lisbet Daugaard-Hansen

Underafdelinger

 • Familiehuset
 • Myndighed Børn og Unge

Leder

Sabine Heissel

Underafdelinger

 • Myndighed
 • Forsorg og Bolig
 • Social rehabilitering
 • Ungeindsatsen
 • Hybenvang og Iduns Have

Leder

Lotte Vandel

Underafdelinger

 • Søbæk Have
 • Tåstrup Have og Tåstrup Stræde
 • Bo og Støtte
 • Aktivitet og Beskæftigelse

Leder

Lisbet Daugaard-Hansen

Underafdelinger

 • Administration og tværgående opgaver
 • Rådgivning og forebyggelse


Feedback

Sidst opdateret

04.07.2023

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen