Spring til indhold

Voksen, Handicap og Psykiatri

Her tilbydes en række forskellige specialiserede tilbud indenfor Rusmiddel og forsorgsområdet, Socialpsykiatrien samt Handicapområdet. Det drejer sig om dagtilbud, døgntilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, akuttilbud, opsøgende indsatser, psykologiske og socialfaglige udredninger, væresteder og støtte i eget hjem samt meget mere.

Leder

Konstitueret leder Katrine Linneboe

Underafdelinger

  • Myndighed
  • Tilbud


Feedback

Sidst opdateret

11.10.2021

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen