Spring til indhold

Uddannelse til Alle Unge

Vores kerneopgave er at hjælpe det enkelte unge menneske til at tage en uddannelse, så den unge kan forsørge sig selv og skabe et godt liv.

Chef

David Jensen

Afdelinger 

UngeindsatsenAfdelinger

Afdelingen for unge i og tæt på uddannelse/økonomi og administration - afdelingsleder Gitte Egeskov

 • UU-Holbæk - teamleder Jan W. Heitmann
 • Uddannelsesparate
 • Ungeguiden
 • Økonomi
 • Sekretariat/konsulenter

 

Afdelingen for unge over 18 år med behov for særlig indsats - afdelingsleder Jimmi Salkvist

 • Rehabilitering
 • Aktivitetsparate

 

Afdelingen for understøttende og udviklende indsats - afdelingsleder Lotte Vandel

 • Ungebasen/Kantine - teamleder Michael Tolstrup
 • Transitten og Ungeboliger
 • Beskæftigelsestilbud
 • Virksomhedsindsats og projekter
 • Åben rådgivning/Én indgang

 

Afdelingen for unge under 18 år og efterværn - afdelingsleder Lisbet Daugaard-Hansen

 • Servicelov u. 18 år
 • Efterværn

 

Undervisning og forebyggelseStrategisk leder

Mette Hunsdahl

Underafdelinger

 UngHolbæk - Fritid og forebyggelse - afdelingsleder Mads Buus Madsen

 • Ungdomsskole
 • Ungdomsklubber
 • SSP
 • Cirkus Kæphøj

UngHolbæk - Dagundervisning - afdelingsleder Jesper Kongsgaard

 • 10. klassecenter
 • 10Plus
 • Ungdomsklassen
 • Udvidet modtagelsesklasse (UM10)

CSU Ungdomsuddannelse - afdelingsleder Peer Rask Sjørslev

 • Studiegården - teamleder - Pernille B. Nicolaisen
 • STU/udfører
 • Sekretariat

CSU Kommunikationscenter - afdelingsleder Lisbeth Kudahl

 • Hjerneskade/rehabilitering
 • Specialundervisning for voksne
 • LæseTek


Feedback

Sidst opdateret

04.04.2018

Ansvarlig redaktør

Anna Huge-Christensen