Vækst og Bæredygtighed

Vi har fokus på vækst og bæredygtighed. Derfor arbejder vi med service, udvikling, bygninger, infrastruktur samt ansvar for natur og miljø.

Afdelinger

Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge tager sig blandt andet af opgaver, der handler om , p-service, forsikringer, risikostyring, boligkontor, anlægsbudget, projektudvikling samt drift af færge og havn. Der er tre afdelinger, som du kan se herunder. Afdelingen Drift og Vedligehold er desuden opdelt på fem områder.

Leder

Ronnie Giphardt Petersen

Afdelinger:

  • Byggeri og Ejendomme v/Tanja B. Rønne
  • Færge og Havn, v/Rune Bang Karstoft
  • Drift og Vedligehold, v/Kim d. Sørensen


Områder under Drift og Vedligehold 

Drift og Vedligehold – Entreprenør og Teknik, v/Arne Juul Vestergaard
Indkøb - lager – Værksted – Entreprenøropgaver

Drift og Vedligehold – Grønne fællesarealer, v/Michael Nybo
Idrætsanlæg – Parker – Vandløb

Drift og Vedligehold – Grønne arealer v. ejendomme mm., v/Anne Bredgaard
Administrationsbygninger – Skoler – Børnehuse – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme – Midt & Pleje/Omsorg, v/Jannek Lundgreen Olsen
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse – Skoler – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme Øst og Vest 
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse - Skoler

Opgaverne i By, Landskab og Mobilitet handler blandt andet om mobilitet, natur, vand, miljø, byggetilladelser, erhvervspolitik, lokalplaner, lokaludvikling og bosætning. Området er delt op i fire underafdelinger.

Leder

Lotte Højgaard

Underafdelinger:

  • Natur og Miljø, v/Charlotte Jørgensen
  • Byg og Landzone, v/Pia Nielsen
  • Plan og Erhverv, v/Rasmus Uhrbrand Damkjær
  • Mobilitet, v/Lene Krull

Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed er en afdeling med opgaver inden for betaling af regninger, budgetter, juridisk rådgivning, kvalitetssikring samt support til udvalg, ledelse og medarbejdere.

Leder

Maj Hafstrøm

Leder

Emil Erichsen 
Telefon: 72 36 46 14
Mail: emile@holb.dk


Læs mere om HUSC her.

På denne side kan du se organisationsdiagrammet for Vækst og Bæredygtighed. Organisationen som diagrammet repræsenterer træder i kraft marts 2024.

 

Senest opdateret 10-04-2024