Vækst og Bæredygtighed

Kerneområderne er vækst, erhvervsudvikling og øget bosætning, og ansvar for natur, miljø og klima samt kommunens ejendomme og infrastruktur.

Chef

Kristian Nabe Nielsen

Afdelinger

 

Kommunal Drift

Kerneområderne er kommunens ejendomme og grunde, veje og stier, forsikringssager, teknisk service samt infrastruktur

Leder

John Øllegaard

Underafdelinger: 

  • Ejendom og Risiko
  • Teknisk Service
  • Driftbestiller og Geodata 

Kommunalt Anlæg

Kerneområderne er kommunens entreprenørafdeling, drift af færgefarten Orø-Holbæk samt drift af Holbæk Havn

Leder

Ronnie G. Petersen

Underafdelinger:

  • Vej og Park
  • Færgedrift og Holbæk Havn

Borger og Erhverv

Kerneområderne er byggesager, p-service og vejmyndighed, ansvaret for natur, miljø og klima, vækst og erhvervsudvikling samt bosætning

Leder

Søren Korsholm

Underafdelinger:

  • Byg, Vej og Trafik
  • Virksomhed og Miljø
  • Plan og Åben land
  • Erhvervsteam


Feedback

Sidst opdateret

16.05.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen