Vækst og Bæredygtighed

Kerneområderne er vækst, erhvervsudvikling og øget bosætning, og ansvar for natur, miljø og klima samt kommunens ejendomme og infrastruktur.

Chef

Vakant stilling

Afdelinger

Kommunal Drift

Kerneområderne er kommunens ejendomme og grunde, veje og stier, forsikringssager, teknisk service samt infrastruktur

Leder

John Øllegaard

Underafdelinger: 

  • Ejendom og Risiko, v/Kasper Enevoldsen
  • Teknisk Service, v/Jesper Bahn Hansen (konstitueret Arne Juul Nielsen)
  • Driftbestiller og Geodata, v/Kasper Tipsmark Nielsen 

Kommunalt Anlæg

Kerneområderne er kommunens entreprenørafdeling, drift af færgefarten Orø-Holbæk samt drift af Holbæk Havn

Leder

Ronnie G. Petersen

Underafdelinger:

  • Vej og Park, v/Kim Radmer
  • Færgedrift og Holbæk Havn, v/Lars Wolfgang Hansen

Borger og Erhverv

Kerneområderne er byggesager, p-service og vejmyndighed, ansvaret for natur, miljø og klima, vækst og erhvervsudvikling samt bosætning

Leder

Søren Korsholm

Underafdelinger:

  • Byg, Vej og Trafik, v/Morten Marcher
  • Virksomhed og Miljø, v/Birgitte Wendelboe
  • Plan og Åben land, v/Lotte Højgaard
  • Erhvervsteam, v/Søren Korsholm


Feedback

Sidst opdateret

12.09.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen