Spring til indhold

Vækst og Bæredygtighed

Vi har fokus på vækst og bæredygtighed. Derfor arbejder vi med service, udvikling, bygninger, infrastruktur samt ansvar for natur og miljø.

Chef

Kasper Enevoldsen

Afdelinger 

Kommunal Drift

Opgaverne i Kommunal Drift er blandt andet drift, vedligeholdelse, reparation, digitalisering, grønne områder, beredskab og begivenheder.

Leder

Kasper Enevoldsen (konstitueret)

Afdelinger

Drift og Vedligehold – Entreprenør og Teknik, v/Arne Juul Vestergaard
Indkøb - lager – Værksted – Entreprenøropgaver

Drift og Vedligehold – Grønne fællesarealer, v/Michael Nybo
Idrætsanlæg – Parker – Vandløb

Drift og Vedligehold – Grønne arealer, ejendomme mm., v/Anne Bredgaard
Administrationsbygninger – Skoler – Børnehuse – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme – Midt & Pleje/Omsorg, v/Jannek Lundgreen Olsen (konstitueret)
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse – Skoler – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme ude for Holbæk, v/Kim Kjærsgaard
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse - Skoler

Drift og Data, v/Kim Døsing Sørensen

Mobilitet og Ejendomme

Afdelingen Mobilitet og Ejendomme tager sig blandt andet af opgaver, der handler om trafik, p-service, forsikringer, risikostyring, boligkontor, anlægsbudget, projektudvikling samt drift af færge og havn. Der er tre underafdelinger, som du kan se herunder.

Leder

Ronnie Giphardt Petersen

Underafdelinger:

  • Trafik, Boliger og Risiko, v/Ronnie Giphardt Petersen (konstitueret)
  • Byggeri og Infrastruktur v/Tanja Rønne
  • Færge og Havn, v/Rune Bang Karstoft

By og Landskab

Opgaverne i By og Landskab handler blandt andet om natur, vand, miljø, byggetilladelser, erhvervspolitik, lokalplaner, lokaludvikling og bosætning. Området et delt op i tre underafdelinger, som du kan se herunder.

Leder

Lotte Højgaard

Underafdelinger:

  • Natur og Miljø, v/Camilla Wikke
  • Byg og Landzone, v/Pia Nielsen
  • Plan og Erhverv, v/Rasmus Uhrbrand Damkjær

Sekretariatet

Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed er en afdeling med opgaver inden for betaling af regninger, budgetter, juridisk rådgivning, kvalitetssikring samt support til udvalg, ledelse og medarbejdere.

Leder

Maj Hafstrøm

HUSCLeder

Emil Erichsen 
Telefon: 72 36 46 14
Mail: emile@holb.dk


Læs mere om HUSC her.

Organisationsdiagram for Vækst og Bæredygtighed

På denne side kan du se organisationsdiagrammet for Vækst og Bæredygtighed. Organisationen som diagrammet repræsenterer træder i kraft pr 1. april 2023.

(Klik på billedet for at se det i en større version - åbner i ny fane)Feedback

Sidst opdateret

07.03.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen