Spring til indhold

Vækst og Bæredygtighed

Vi har fokus på vækst og bæredygtighed. Derfor arbejder vi med service, udvikling, bygninger, infrastruktur samt ansvar for natur og miljø.

Chef

Mads Young Christensen

Afdelinger

Kommunal Drift

Opgaverne i Kommunal Drift er blandt andet drift, vedligeholdelse, reparation, digitalisering, grønne områder, beredskab og begivenheder.

Leder

John Øllegaard

Afdelinger

Drift og Vedligehold – Entreprenør og Teknik, v/Arne Juul Vestergaard
Indkøb - lager – Værksted – Entreprenøropgaver

Drift og Vedligehold – Grønne fællesarealer, v/Michael Nybo
Idrætsanlæg – Parker – Vandløb

Drift og Vedligehold – Grønne arealer, ejendomme mm., v/Anne Bredgaard
Administrationsbygninger – Skoler – Børnehuse – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme – Midt & Pleje/Omsorg, v/Troels Larsen
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse – Skoler – Plejecentre

Drift og Vedligehold – Ejendomme ude for Holbæk, v/Kim Kjærsgaard
Bygningsdrift – Administration – Børnehuse - Skoler

Drift og Data, v/Kasper Tipsmark

Mobilitet og Ejendomme

Afdelingen Mobilitet og Ejendomme tager sig blandt andet af opgaver, der handler om trafik, p-service, forsikringer, risikostyring, boligkontor, anlægsbudget, projektudvikling samt drift af færge og havn. Der er tre underafdelinger, som du kan se herunder.

Leder

Ronnie Giphardt Petersen

Underafdelinger:

  • Trafik, Boliger og Risiko, v/Mette Bruun Pedersen
  • Byggeri og Infrastruktur v/Siv Kjær Wagner
  • Færgedrift og Holbæk Havn, v/Lars Wolfgang Hansen

Erhverv, Plan og Miljø

Opgaverne i Erhverv, Plan og Miljø handler blandt andet om lokalplaner, natur, vand, miljø, lokalplaner, byggetilladelser, erhvervspolitik, lokaludvikling og bosætning. Området et delt op i tre underafdelinger, som du kan se et overblik over herunder.

Leder

Lotte Højgaard

Underafdelinger:

  • Natur, Miljø og Vand, v/Morten Marcher
  • Plan og Byg, v/Rasmus Uhrbrand Damkjær 
  • Erhvervsteam, v/Lotte Højgaard

Sekretariatet

Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed er en afdeling med opgaver inden for betaling af regninger, budgetter, juridisk rådgivning, kvalitetssikring samt support til udvalg, ledelse og medarbejdere.

Leder

Jens Saabye JensenFeedback

Sidst opdateret

16.08.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen