Spring til indhold

By, Landskab og Mobilitet

Opgaverne i By, Landskab og Mobilitet handler blandt andet om mobilitet, natur, vand, miljø, byggetilladelser, erhvervspolitik, lokalplaner, lokaludvikling og bosætning. Området et delt op i fire underafdelinger, som du kan se herunder.

Leder

Lotte Højgaard

Underafdelinger:

  • Natur og Miljø, v/Camilla Wikke
  • Byg og Landzone, v/Pia Nielsen
  • Plan og Erhverv, v/Rasmus Uhrbrand Damkjær
  • Mobilitet, v/Lene Krull


Feedback

Sidst opdateret

15.06.2023

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen